Dự án gạch không nung Công ty phát triển miền núi tỉnh Cao Bằng

Dự án xây dựng nhà máy gạch không nung xi măng cốt liệu tại Cao Bằng là một trong những dự án đầu tiên của công ty Hoa Lập khi vừa đặt chân vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã cử một nhóm chuyên gia đến trực tiếp hỗ trợ ngay từ khi dự án còn ở giai đoạn tiền khả thi. Đặc thù của công ty Cao Bằng là đang hoạt động khai thác khoáng sản nên có những lợi thế về công cụ sản xuất, con người và vận tải..., Chúng tôi đã tư vấn dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu QT4-15B. QT4-15B là dây chuyền phù hợp với khả năng đầu tư của công ty với suất đầu tư ban đầu không lớn và công suất 1 giờ đạt 5000 viên gạch 02 lỗ.

Chia sẻ bài viết này: