Dự án Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Hoàn tại Nghệ An (HTX Nghĩa Hoàn)

HTX Nghĩa Hoàn vốn là một đơn vị sản xuất và thương mại vật liệu xây dựng tại Nghệ An. HTX đã không ngừng lớn mạnh với lợi thế truyền thống làng nghề lâu đời cộng với yếu tố con người dám nghĩ dám làm.

Đứng trước những lợi thế sẵn có và cơ hội mới, Ban lãnh đạo HTX Nghĩa Hoàn nhanh chóng liên hệ với Công ty Cơ Khí Hoa Lập để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ cho HTX. Công ty Hoa Lập ngoài tư vấn hỗ trợ về công nghệ sản xuất đã hỗ trợ thông tin và kết nối HTX Nghĩa Hoàn với nguồn quỹ hỗ trợ tại địa phương. Có thêm nguồn vốn hỗ trợ, HTX đẩy mạnh thực hiện dự án và nhanh chóng đưa những sản phẩm gạch không nung vào thị trường phục vụ người tiêu dùng.

 

Chia sẻ bài viết này: