Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng
Dự án gạch không nung Công ty phát triển miền núi tỉnh Cao Bằng
Dự án Công ty CP phát triển xây dựng Dưỡng Động tại Hải Phòng
Cung cấp dây chuyền sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu tự động cho công ty CP Đầu tư Thương mại Hưng Long tại Điện Biên
Dự án Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Hoàn tại Nghệ An (HTX Nghĩa Hoàn)
Bảo hành bảo dưỡng dây chuyền gạch không nung cho khách hàng cuối năm 2014
Nhà máy gạch không nung Easo: nhà máy gạch không nung hiện đại nhất Đắc lắc
Đầu tư sản xuất gạch không nung ở Hà Nội: Công ty gạch không nung Hải Hưng
Doanh nghiệp gạch không nung Hưng Hiền núi Nhồi Thanh Hóa: đại diện tiêu biểu cho thanh niên núi Nhồi vươn lên làm giàu
Chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung Bắc Kạn ở Công ty CP Đầu tư Phát Triển Hạ Tầng