102/2017/Nđ-Cp

     
Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser"s settings khổng lồ allow Javascript to execute. See your browser"s documentation for specific instructions.

Bạn đang xem: 102/2017/nđ-cp


Web content Viewer

Component action Menu
Actions
*

*

*

Nghị định này sửa chữa thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của cơ quan chính phủ về đk giao dịch bảo vệ và bãi bỏ Điều 1 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 02 năm 2012 của chính phủ nước nhà về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, giúp đỡ pháp lý, luật pháp sư, support pháp luật.

*

Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, tin báo về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau trên đây gọi chung là đăng ký báo tin về giải pháp bảo đảm); cai quản nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Xem thêm: Tình Thái Từ Biểu Thị Sắc Thái Tình Cảm, Ví Dụ Đặt Câu Về Tình Thái Từ

Đối tượng áp dụng tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP bao gồm:- Cá nhân, pháp nhân gồm yêu cầu đk biện pháp bảo đảm, tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm.- Hộ gia đình có yêu thương cầu đk biện pháp bảo đảm, mày mò thông tin về biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của cục luật dân sự.- Cơ quan gồm thẩm quyền đăng ký, tin báo về biện pháp đảm bảo cơ quan có thẩm quyền làm chủ nhà nước về đk biện pháp bảo đảm.- Cá nhân, pháp nhân khác bao gồm liên quan.

Xem thêm: Cách Tính Độ Dài Đoạn Thẳng Bằng Công Thức Độ Dài Đoạn Thẳng Chính Xác 100%

Theo đó, đáng chú ý là quy định new về thời khắc có hiệu lực thực thi hiện hành của việc đk biện pháp đảm bảo an toàn trong hồ hết trường hợp rõ ràng sau:- Đăng ký kết biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển khơi có hiệu lực thực thi từ thời gian cơ quan đk ghi nội dung đk vào sổ đăng ký;- Đăng ký biện pháp đảm bảo an toàn bằng cồn sản khác có hiệu lực hiện hành từ thời khắc nội dung đăng ký được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về phương án bảo đảm;- Đăng ký biến hóa do bổ sung tài sản bảo đảm an toàn mà các bên không ký kết HĐ đảm bảo mới hoặc do bổ sung cập nhật nghĩa vụ được bảo đảm và tại thời khắc giao kết HĐ những bên không tồn tại thỏa thuận về việc bảo đảm cho những nghĩa vụ phát sinh trong tương lai: việc đăng ký đảm bảo an toàn sẽ gồm hiệu lực tính từ lúc thời điểm ngôn từ đăng ký thay đổi được ghi vào sổ đk hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu.