Thua một người dưng

     
Đời ai biết trước, mai sau ta đang ra sao?Cuộc sống là bao, vì chưng đâu, không nâng niu nhau.Người thì lao đao, còn tín đồ kia sinh sống trong thanh lịch giàu.Anh em một nhà, cơ mà không thấy đau lòng tuyệt sao.ĐK:Đời như chiếc lá, mai sau gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước dù sau, như thế nào ai sinh tử không qua,Bạc chi phí lợi danh, bây giờ bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình anh em thua một bạn dưng(Toan tính dật giành tình anh em thua một fan dưng)Một fan dưng, nhiều khi có nghĩa gồm tình(Có nghĩa gồm tình),Đôi khi không nghỉ cho mìnhGiúp fan xa cơ nào mong trả ơnMà tại sao? (Mà tại sao?)Ta anh em một nhà, thông thường một loại máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ đem câu:Anh em như chén con nước đầyGà tầm thường một mẹ, chớ hoài đá nhau!


Bạn đang xem: Thua một người dưng

Cuộc sống gồm nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm cầm cố đổiAnh em thuộc hạ tình thânDường như đang quên rồi đạo lý có tác dụng người.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Điều Kiện Kết Nạp Đoàn Lớp 9, Năm Học 2018, Bao Nhiêu Tuổi Được Kết Nạp Đoàn

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản Sgk Ngữ Văn 7 Bố Cục Trong Văn Bản

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.