Bài 5 Trang 143 Hóa 9

     

Hướng dẫn giải bài xích 45: Axit axetic, sách giáo khoa hóa học 9. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 143 sgk chất hóa học 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chăm đề hóa học, … có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 143 hóa 9

Lý thuyết

I. Tính chất vật lí

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, chảy vô hạn vào nước. Hỗn hợp axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % cần sử dụng làm giấm ăn.

II. Cấu trúc phân tử

Axit axetic có công thức cấu tạo:

*
, viết gọn: CH3–COOH.

Trong phân tử axit axetic tất cả nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

III. đặc thù hóa học

1. Axit axetic có tính chất của axit không?

Axit axetic tính năng với bazơ:

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

Axit axetic công dụng với oxit bazơ:

CH3COOH + CaO → H2O + (CH3COO)2Ca

Axit axetic công dụng với kim loại (trước H) hóa giải H2:

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

Axit axetic tính năng với muối bột của axit yếu ớt hơn:

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

2. Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không?

Axit axetic tính năng với rượu etylic tạo thành ra: este với nước:

CH3COOH + HO-C2H5 (oversetH_2SO_4 đặc, t^o ightleftharpoons) CH3COO C2H5 + H2O.

IV. Ứng dụng

Axit axetic được dùng để làm điều chế dược phẩm, thuốc khử cỏ, phẩm nhuộm, tơ tua nhân tạo…

V. Điều chế

Axit axetic được pha chế theo các phản ứng sau:

– trong công nghiệp, đi từ bỏ butan C4H10:

2C4H10 + 3O2 (oversetxt,t^o ightarrow) 4CH3COOH + 2H2O

– thêm vào giấm ăn, thường xuyên dùng phương thức lên men hỗn hợp rượu etylic loãng.

CH3CH2OH + O2 (oversetLên, men ightarrow) CH3COOH + 2H2O.

Chú ý: số đông hợp chất hữu cơ phân tử có chứa đội –COOH, bao gồm công thức phổ biến CnH2n + 1COOH hotline là axitcacboxylic no 1-1 chức cũng có tính chất tương tự axit axetic.

Dưới đây là phần hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 143 sgk hóa học 9. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

huali.vn ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải những bài tập chất hóa học 9 kèm bài bác giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 143 sgk chất hóa học 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời, bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 143 sgk chất hóa học 9

Hãy điền những từ tương thích vào vị trí trống

a) Axit axetic là chất…, ko màu, vị…., tan….trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế …..

c) Giấm ăn là dung dịch….. Từ 2 đến 5%.

d) bằng cách …… butan với hóa học xúc tác phù hợp người ta thu được axit axetic.

Trả lời:

a) Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo cùng tơ nhân tạo.

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic tất cả nồng độ từ 2 đến 5%.

d) bằng cách oxi hóa butan với hóa học xúc tác tương thích người ta thu được axit axetic.

2. Giải bài 2 trang 143 sgk hóa học 9

Trong những chất sau đây:

a) C2H5OH.

b) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH.

d) CH3CH2COOH.

Chất nào tác dụng được cùng với Na?, NaOH?, Mg?, CaO? Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

– Chất chức năng với mãng cầu là: a), b), c), d) (do bao gồm gốc -OH).

(\ 2C_2H_5OH + 2Na ightarrow 2C_2H_5ONa + H_2 uparrow \ \ 2CH_3COOH + 2Na ightarrow 2CH_3COONa + H_2 uparrow \ \ 2CH_3CH_2CH_2OH + 2Na ightarrow 2CH_3CH_2CH_2ONa + H_2 uparrow \ \ 2CH_3CH_2COOH + 2Na ightarrow 2CH_3CH_2COONa + H_2 uparrow)

– Chất chức năng với NaOH là: b), d) (do có gốc -COOH).

(\ CH_3COOH + NaOH ightarrow CH_3COONa + H_2O \ \ CH_3CH_2 COOH + NaOH ightarrow CH_3CH_2COONa + H_2O)

– Chất tính năng với Mg là: b), d) (do bao gồm gốc -COOH).

(\ 2CH_3COOH + Mg ightarrow (CH_3COO )_2Mg + H_2 uparrow \ \ 2CH_3CH_2 COOH + Mg ightarrow (CH_3CH_2COO )_2Mg + H_2 uparrow)

– Chất tính năng với CaO là: b), d) (do tất cả gốc -COOH).

(\ 2CH_3COOH + CaO ightarrow (CH_3COO )_2Ca + H_2 O \ \ 2CH_3CH_2 COOH + CaO ightarrow (CH_3CH_2COO )_2Ca + H_2O)

3. Giải bài xích 3 trang 143 sgk chất hóa học 9

Axit axetic bao gồm tính axit vì chưng trong phân tử:

A. Tất cả 2 nguyên tử oxi.

B. Tất cả nhóm -OH.

C. Gồm nhóm -OH cùng =C=O.

Xem thêm: Chọn Câu Trả Lời Đúng Tác Dụng Của Một Lực Sẽ Không Thay Đổi Khi

D. Gồm nhóm -OH kết phù hợp với nhóm =C=O tạo ra thành nhóm O=C-OH.

Trả lời:

Câu (D) đúng do trong phân tử axit axetic gồm nhóm -COOH

⇒ chọn đáp án: (D).

4. Giải bài bác 4 trang 143 sgk chất hóa học 9

Trong các chất sau đây, chất nào bao gồm tính axit? Giải thích?

*

Trả lời:

a) Chất gồm tính axit là a) vì trong phân tử bao gồm nhóm -COOH

b) đựng nhóm chức -CHO là anđehit.

c) cất cả đội -OH với -CHO là hợp hóa học tạp chất.

5. Giải bài bác 5 trang 143 sgk chất hóa học 9

Axit axetic tất cả thể chức năng được với phần nhiều chất nào trong những chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết các phương trình hóa học xẩy ra (nếu có).

Bài giải:

Chất tính năng được cùng với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O.

2CH3COOH + fe → (CH3COO)2Fe + H2.

6. Giải bài xích 6 trang 143 sgk chất hóa học 9

Hãy viết phương trình hóa học pha chế axit axetic từ:

a) Natri axetic cùng axit sunfuric.

b) Rượu etylic.

Bài giải:

Phương trình làm phản ứng pha chế axit axetic:

a) trường đoản cú natri axetic với axit sunfuric:

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

b) tự rượu etylic:

C2H5OH + O2 (oversetMen, giấm ightarrow) CH3COOH + H2O.

7. Giải bài xích 7 trang 143 sgk chất hóa học 9

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH nhận được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.

a) Viết phương trình chất hóa học và hotline tên sản phẩm của bội phản ứng.

b) Tính công suất của phản ứng trên.

Bài giải:

Ta có:

nCH3COOH = (frac6060 = 1 (mol) );

nC2H5OH = (frac10046 = 2,17 (mol) ).

a) Phương trình hóa học của bội nghịch ứng.

CH3COOH + C2H5OH (xrightarrowH_2SO_4,đặc) CH3-COO-CH2-CH3 + H2O. (etylaxetat)

b) Theo phương trình bội phản ứng, vị lượng C2H5OH dư đề xuất lượng CH3-COO-CH2-CH3 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản nghịch ứng số mol của CH3COOH là 1 trong những mol.

Khối lượng CH3-COO-CH2-CH3 nhận được theo lí thuyết: 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ chiếm được 55 gam.

Vậy năng suất của bội phản ứng là :

H% = (frac5588).100% = 62,5%.

8. Giải bài 8 trang 143 sgk chất hóa học 9

Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đầy đủ với dung dich NaOH mật độ 10%, nhận được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Bài giải:

Ta bao gồm phương trình phản ứng :

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Gọi trọng lượng dung dịch CH3COOH với NaOH lần lượt là m và m’ gam.

Ta có:

(n_CH_3COOH=fracm.a100.60) (mol) ;

(n_NaOH=fracm’.10100.40=fracm’400) (mol).

Theo phản bội ứng :

(n_CH_3COOH=n_NaOH=n_CH_3COONa).

Suy ra: (fracm.a6000=fracm’400)

⇒ a = (fracm’m.15) (1)

Từ mật độ muối, ta bao gồm :

(fracfracm’400.82m+m’=frac10,25100)

Giải ra ta được $m = m’$.

Thay vào (1) ta tính được $a = 15$.

Xem thêm: Hóa Học Lớp 9 Bài 22 : Luyện Tập Chương 2 Kim Loại, Hoá Học 9 Bài 22: Luyện Tập Chương 2 Kim Loại

Vậy dung dịch CH3COOH bao gồm nồng độ a = 15%.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 143 sgk chất hóa học 9 đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học lớp 9 thiệt tốt!