CÁCH CHIA NÀO CHẲNG ĐAU LÒNG

     
Đôi khi lòng mong muốn yêu anh thật nhiều Mà em tin đó trả lại từng nào Đời em là cả ước mong muốn tương lai Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay làm thế nào chung đường tầm thường bước ??? Thôi em đừng kể tên tôi làm những gì Đời người không biết hãy tìm quên đi Từ lúc em lỡ cất cách ra đi Lòng tôi nhức giây phú phân ly Ước mơ còn mong mơ gì? ĐK: ngoại trừ trời đổ mưa như mưa trong tim Mưa rơi ướt trong thâm tâm hồn tình yêu vỗ cánh cất cánh đi đem lại trả lại trăng sao. Yêu nhau đừng làm cho nhau bi lụy lòng Tình như mẫu lá rơi rụng mặt sông Hỏi em em tất cả biết hay không Mà sao em để tôi nhớ tôi mong mỏi Cách phân tách nào chẳng nhức lòng...


Bạn đang xem: Cách chia nào chẳng đau lòng


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tất Cả Sẽ Tốt Thôi Khi Có Anh Bên Cạnh, Tất Cả Sẽ Tốt Thôi

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Có Thai Tháng Đầu Có Quan Hệ Được Không ? Tư Thế Quan Hệ An Toàn?

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.