7 THẦN CHÚ TIẾNG PHẠN PHỔ BIẾN NHẤT: CHÚ ĐẠI BI, CHUẨN ĐỀ, LĂNG NGHIÊM

     

Thời Đức Phật trên thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn từ với âm điệu quan trọng đặc biệt mà những Đức Phật vào mười phương nghe biết, chưa phải là dạng ngôn ngữ thông thường của chúng sinh. Tín đồ tu tập theo phái Mật Tông thường tụng thần chú nhằm nhờ oách lực của chư Phật, chư người yêu tát mười phương gia hộ cơ mà trở về trạng thái an toàn trong trọng tâm hồn. Đây cũng là biện pháp thả lỏng chổ chính giữa và khi trung khu được thư giãn, tĩnh mịch sẽ nối tiếp hơn, gần như đau khổ, nghiệp chướng dứt lìa, do đó, ngay khoảng thời gian ngắn hiện trên đó bạn trì tụng thần chú đã bình an, phúc lành hơn và người tình đề trọng tâm cũng góp thêm phần tăng trưởng. Thần chú cần đọc đúng đắn về mặt ngữ điệu và âm điệu. Bởi vậy, chúng tôi tổng hợp những thần chú giờ đồng hồ Phạn, hy vọng những ai đang có mong mong trì tụng, trở về với việc thanh tịnh trong lòng hồn có thể tham khảo và hiểu ý nghĩa của từng nhiều loại chú: chú đại bi giờ phạn, chú chuẩn chỉnh đề giờ phạn, chú lăng nghiêm giờ phạn, chú vãng sanh tiếng phạn, chú dược sư giờ đồng hồ phạn phiên âm, om mani padme hum giờ đồng hồ phạn, chén nhã tâm kinh giờ đồng hồ phạn

Từ điển phật học

Dịch kinh phật giờ đồng hồ phạn


Tóm tắt nội dung

8. Những loại thần chú khác

1. Chú Đại Bi giờ phạn

Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn mang tên gọi không giống là Đại bi chổ chính giữa Đà mãng cầu Ni, là bài bác chú được ý trung nhân tát Quán nắm Âm đọc trước một cuộc hội kiến những vị Phật, người thương tát, những vị thần, vương. Bài chú được rất nhiều người dân ở Đông Á trì tụng với hy vọng được bảo vệ, thanh tịnh toàn bộ các căn, xa lìa chướng ngại, tiêu tai sợ hãi hãi…

*

*

2. Chú chuẩn chỉnh đề giờ Phạn

Chuẩn đề giờ Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Đây là thần chú nối liền với sự thanh tịnh, giúp đỡ trong thoải mái và tự nhiên và liên quan chặt chẽ đến việc giải thoát cho bản thân.

Bạn đang xem: 7 thần chú tiếng phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm

*

3. Chú lăng nghiêm giờ phạn

Chú lăng nghiêm giờ đồng hồ phạn Shurangama in Sanskrit. Đây là chú lâu năm nhất trong toàn bộ các chú, là hành trang luôn luôn phải có trên bước đường của bạn tu Phật. Chú này để thu phục ma quỷ cơ mà trong gớm Thủ Lăng Nghiêm Phật sẽ nói.

Câu tâm chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (phiên âm: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni phạt Hum Trum vạc Soha)

*

*

*

4. Chú vãng sanh tiếng phạn

Chú vãng sinh tiếng phạn được nhiều người tu tịnh phù hộ tụng trong các khóa lễ Tịnh độ, ước siêu. Thần chú này mang tên đầy đầy đủ là Bạt tốt nhất thiết nghiệp chướng căn phiên bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni.

*

5. Chú Dược Sư giờ phạn phiên âm

Chú Dược Sư tiếng Phạn: OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya Prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

*

6. Om mani padme hum giờ đồng hồ phạn

Om Mani Padme Hūm là giữa những câu thần chú khét tiếng nhất trong Phật giáo, được các Phật tử theo pháp tu niệm Phật, và đặc biệt là Phật tử tu theo Mật tông trì tụng.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 15 Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 15 Có Đáp Án Năm 2021

*

7. Chén bát nhã tâm kinh giờ đồng hồ phạn

Bát Nhã chổ chính giữa Kinh tiếng Phạn là Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram. Xem toàn văn nội dung dưới đây:

*

Tâm chú chén bát Nhã chổ chính giữa Kinh chấm dứt trừ phiền não, chiếu phá vô minh: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA (phiên âm: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

8. Các loại thần chú khác

* Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh để giúp đỡ vượt qua nỗi hại hãi

Nội dung thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha)

* Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người tình Tát

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát tăng lên trí tuệ, kỹ năng biện luận, nhớ, viết…

Nội dung thần chú: OM A RA pa TSA na DHIH (Phiên âm: Ôm A Ra-pa Sa na Đi)

* Thần chú của Phật Di Đà

Thần chú của Phật Di Đà đào bới thiền định và lòng từ bỏ bi.

Nội dung thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Ôm A-mi Đê-goa Ri)

* Thần chú của Phật thích Ca Mâu Ni

Thần chú của Phật yêu thích Ca Mâu Ni được coi là tinh túy của Đức Phật, bản chất của sự giác tỉnh của Ngài.

Xem thêm: Cách Mở Nắp Chai Dầu Gió Xanh Bị Kẹt, Cách Mở Nắp Dầu Gió Xanh Mỹ Loại 2 Nắp

Nội dung thần chú: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (phiên âm: Ôm Mu-ni Mu-ni Ma-ha -Mu-ni Sô-ha)

* Thần chú Địa Tạng tình nhân Tát

Thần chú Địa Tạng bồ Tát, lìa xa nghiệp chướng

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua tung sự âu lo, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA.

Các thần chú bên trên này cũng nằm trong số Thập chú nhưng mà quý thiện nam giới tín nữ, quý Phật tử trì tụng sản phẩm ngày. Fan trì tụng những thần chú giờ đồng hồ Phạn cần phải đọc đúng đúng mực từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và câu hỏi trì chú chỉ là 1 phần trong quá trình tu tập, điều đặc biệt là giữ trung khu thanh tịnh, làm các công đức lành trong cuộc sống hàng ngày.