Chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại

     
<00:00.00>Bài Hát: Tình Yêu Không Lời<00:02.00>Ca Sĩ: Đàm Vĩnh Hưng<00:04.00><01:02.34>Chưa dám hôn nhau<01:05.71>chưa lời thổ lộ<01:09.09>mà sao hơi thở<01:11.21>như là của nhau<01:14.17>chưa nắm tay nhau<01:17.76>chưa ngồi sát lại<01:21.15>mà sao năm tháng<01:23.26>như là của nhau.

Bạn đang xem: Chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại

<01:25.69><01:26.43>Chưa dám trao tay<01:29.82>thư gài cánh cửa<01:33.20>mà thương như đã<01:35.32>trao hình cho nhau<01:38.28>chưa nói yêu nhau<01:41.67>chưa lời ước hẹn<01:45.06>mà sao đêm cứ<01:47.17>mơ về gặp nhau.<01:50.98>Rồi em<01:51.83>đi xa đi xa<01:54.58>mang trọn mối tình<01:55.85>hôm ấy<01:58.17>lặng im lặng im<01:59.44>không nói<02:01.55>đợi nhau chờ nhau<02:03.25>tháng ngày.<02:04.74>Thời gian trôi qua<02:06.01>trôi qua<02:08.13>sao vẫn nhớ hoài<02:09.40>hôm ấy<02:11.51>tình yêu đầu tiên<02:12.78>như thế<02:14.90>thẳm sâu là đôi<02:16.59>mắt nhìn<02:18.29>tình yêu<02:19.34>không có lời<02:21.67>tình yêu<02:22.73>không có lời.<02:25.52><02:54.13>Chưa dám hôn nhau<02:57.43>chưa lời thổ lộ<03:00.82>mà sao hơi thở<03:02.93>như là của nhau<03:05.90>chưa nắm tay nhau<03:09.29>chưa ngồi sát lại<03:12.67>mà sao năm tháng<03:14.79>như là của nhau.

Xem thêm: 3 Mẫu Bài Phân Tích Khổ 2 Bình Ngô Đại Cáo Của Nguyễn Trãi, Phân Tích Khổ 2 Bài Bình Ngô Đại Cáo

<03:17.75>Chưa dám trao tay<03:21.14>thư gài cánh cửa<03:24.53>mà sao như đã<03:26.64>trao hình cho nhau<03:29.61>chưa nói yêu nhau<03:32.99>chưa lời ước hẹn<03:36.58>mà sao đêm cứ<03:38.70>mơ về gặp nhau.<03:41.72><03:42.51>Rồi em<03:43.35>đi xa đi xa<03:45.90>mang trọn mối tình<03:47.17>hôm ấy<03:49.29>lặng im lặng im<03:50.56>không nói<03:52.68>đợi nhau chờ nhau<03:54.37>tháng ngày.<03:56.06>Thời gian trôi qua<03:57.33>trôi qua<03:59.45>sao vẫn nhớ hoài<04:00.72>hôm ấy<04:02.84>tình yêu đầu tiên<04:04.11>như thế<04:06.22>thầm sâu lặng đôi<04:07.92>mắt nhìn<04:09.61>tình yêu<04:10.67>không có lời<04:13.00>tình yêu<04:14.06>không có lời.<04:16.38>Rồi em<04:17.02>đi xa đi xa<04:19.77>mang trọn mối tình<04:21.04>hôm ấy<04:23.16>lặng im lặng im<04:24.43>không nói<04:26.54>đợi nhau chờ nhau<04:28.24>tháng ngày.

Xem thêm: 5 Thực Phẩm Bà Bầu Nên Ăn Gì Buổi Sáng Để Con Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ

<04:29.73>Thời gian trôi qua<04:31.00>trôi qua<04:32.92>sao vẫn nhớ<04:33.98>hoài hôm ấy<04:36.31>tình yêu đầu tiên<04:37.58>như thế<04:39.69>thầm sâu<04:40.75>lặng đôi mắt nhìn<04:42.84>tình yêu<04:43.90>không có lời<04:46.20>tình yêu<04:47.19>không có lời<04:49.56>tình yêu<04:50.50>không có lời<04:53.08><04:54.44>tình yêu<04:55.63>không có lời<04:58.52>
*

Tình Yêu Không Lời

Năm phát hành: 2002
Đóng góp: adorable
Lời bài hát Tình Yêu Không Lời
Chưa dám hôn nhau chưa lời thổ lộ Mà sao hơi thở như là của nhau Chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại Mà sao năm tháng như là của nhau.Chưa dám trao tay thư gài cánh cửa Mà tưởng như đã trao tình cho nhau Chưa nói yêu nhau chưa lời ước hẹn Mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau.<ĐK:>Rồi em đi xa đi xa Mang trọn mối tình hôm ấy Lặng im lặng im không nói Đợi nhau chờ nhau tháng ngày.Thời gian trôi qua trôi quaSao vẫn nhớ hoài hôm ấy Tình yêu đầu tiên như thế Thẳm sâu là đôi mắt nhìn Tình yêu không có lời.