Chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại

     
<00:00.00>Bài Hát: Tình Yêu không Lời<00:02.00>Ca Sĩ: Đàm Vĩnh Hưng<00:04.00><01:02.34>Chưa dám hôn nhau<01:05.71>chưa lời thổ lộ<01:09.09>mà sao tương đối thở<01:11.21>như là của nhau<01:14.17>chưa núm tay nhau<01:17.76>chưa ngồi giáp lại<01:21.15>mà sao năm tháng<01:23.26>như là của nhau.

Bạn đang xem: Chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại

<01:25.69><01:26.43>Chưa dám trao tay<01:29.82>thư gài cánh cửa<01:33.20>mà yêu quý như đã<01:35.32>trao hình đến nhau<01:38.28>chưa nói yêu thương nhau<01:41.67>chưa lời ước hẹn<01:45.06>mà sao tối cứ<01:47.17>mơ về chạm mặt nhau.<01:50.98>Rồi em<01:51.83>đi xa đi xa<01:54.58>mang trọn côn trùng tình<01:55.85>hôm ấy<01:58.17>lặng lặng ngắt im<01:59.44>không nói<02:01.55>đợi nhau ngóng nhau<02:03.25>tháng ngày.<02:04.74>Thời gian trôi qua<02:06.01>trôi qua<02:08.13>sao vẫn lưu giữ hoài<02:09.40>hôm ấy<02:11.51>tình yêu thương đầu tiên<02:12.78>như thế<02:14.90>thẳm sâu là đôi<02:16.59>mắt nhìn<02:18.29>tình yêu<02:19.34>không bao gồm lời<02:21.67>tình yêu<02:22.73>không tất cả lời.<02:25.52><02:54.13>Chưa dám hôn nhau<02:57.43>chưa lời thổ lộ<03:00.82>mà sao hơi thở<03:02.93>như là của nhau<03:05.90>chưa thế tay nhau<03:09.29>chưa ngồi sát lại<03:12.67>mà sao năm tháng<03:14.79>như là của nhau.

Xem thêm: 3 Mẫu Bài Phân Tích Khổ 2 Bình Ngô Đại Cáo Của Nguyễn Trãi, Phân Tích Khổ 2 Bài Bình Ngô Đại Cáo

<03:17.75>Chưa dám trao tay<03:21.14>thư gài cánh cửa<03:24.53>mà sao như đã<03:26.64>trao hình đến nhau<03:29.61>chưa nói yêu thương nhau<03:32.99>chưa lời cầu hẹn<03:36.58>mà sao tối cứ<03:38.70>mơ về chạm chán nhau.<03:41.72><03:42.51>Rồi em<03:43.35>đi xa đi xa<03:45.90>mang trọn côn trùng tình<03:47.17>hôm ấy<03:49.29>lặng lạng lẽ im<03:50.56>không nói<03:52.68>đợi nhau chờ nhau<03:54.37>tháng ngày.<03:56.06>Thời gian trôi qua<03:57.33>trôi qua<03:59.45>sao vẫn nhớ hoài<04:00.72>hôm ấy<04:02.84>tình yêu đầu tiên<04:04.11>như thế<04:06.22>thầm sâu yên ổn đôi<04:07.92>mắt nhìn<04:09.61>tình yêu<04:10.67>không bao gồm lời<04:13.00>tình yêu<04:14.06>không có lời.<04:16.38>Rồi em<04:17.02>đi xa đi xa<04:19.77>mang trọn mối tình<04:21.04>hôm ấy<04:23.16>lặng yên lặng im<04:24.43>không nói<04:26.54>đợi nhau ngóng nhau<04:28.24>tháng ngày.

Xem thêm: 5 Thực Phẩm Bà Bầu Nên Ăn Gì Buổi Sáng Để Con Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ

<04:29.73>Thời gian trôi qua<04:31.00>trôi qua<04:32.92>sao vẫn nhớ<04:33.98>hoài hôm ấy<04:36.31>tình yêu đầu tiên<04:37.58>như thế<04:39.69>thầm sâu<04:40.75>lặng hai con mắt nhìn<04:42.84>tình yêu<04:43.90>không bao gồm lời<04:46.20>tình yêu<04:47.19>không tất cả lời<04:49.56>tình yêu<04:50.50>không tất cả lời<04:53.08><04:54.44>tình yêu<04:55.63>không tất cả lời<04:58.52>
*

Tình Yêu không Lời

Năm phân phát hành: 2002
Đóng góp: adorable
Lời bài bác hát Tình Yêu ko Lời
chưa dám hôn nhau chưa lời phân bua Mà sao tương đối thở như là của nhau Chưa rứa tay nhau không ngồi gần kề lại nhưng sao năm tháng như là của nhau.Chưa dám trao tay thư gài cánh cửa Mà tưởng như vẫn trao tình lẫn nhau Chưa nói yêu nhau không lời ước hẹn mà lại sao tối cứ mơ về chạm mặt nhau.<ĐK:>Rồi em đi xa đi xa mang trọn mối tình hôm ấy Lặng vắng lặng im không nói Đợi nhau đợi nhau mon ngày.Thời gian trôi qua trôi quaSao vẫn ghi nhớ hoài hôm ấy Tình yêu trước tiên như cầm Thẳm sâu là đôi mắt nhìn Tình yêu không tồn tại lời.