Chương trình hành đông của cá nhân khi được bổ nhiệm trưởng phòng file word

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (78.34 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Chương trình hành đông của cá nhân khi được bổ nhiệm trưởng phòng file word

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐƠN VỊ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

---…….., tháng ngày nămCHƯƠNG TRÌNH/KẾ HOẠCH CƠNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NẾU

ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Họ và tên: ……… Ngày sinh: ………Chức vụ/chức danh hiện tại giữ: ...Đơn vị: ...Chức vụ được đề nghị bổ nhiệm: ...Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung các bước sau ví như được bửa nhiệm

1. Bắt tắt những kết quả cơng tác chủ yếu của bản thân đạt được và xếp loạimức độ dứt nhiệm vụ vào 3 năm sát nhất

2. Cam đoan các trọng trách sẽ thực hiện nếu được bửa nhiệm

a) Chấp hành mặt đường lối, nhà trương, chính sách của Đảng với pháp luật của phòng nướcb) Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lốilàm việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống;
- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

- việc đấu tranh phòng, chống các bộc lộ suy thối về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức,lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân;

- trọng trách nêu gương của phiên bản thân; câu hỏi quy tụ, liên minh nội bộ.c) Về quan hệ với đồng đội lãnh đạo, cung cấp ủy

d) Năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức trách nhiệm và phối kết hợp trongthực hiện tại nhiệm vụ

đ) Về Chương trình/Kế hoạch công tác làm việc sẽ thực thi để triển khai nhiệm vụ (nếu đượcbổ nhiệm)

NGƯỜI BÁO CÁO(Ký, ghi rõ chúng ta tên)


giấy tờ thủ tục hành chủ yếu t biểu mẫu mã

Tài liệu liên quan


*
lên đường từ thực tiễn khách quan từ đó đưa ra đường lối, công ty trương, bao gồm sách, kế hoạch, phương hướng, mục tiêu…đúng đắn cho sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa làng mạc hội nghỉ ngơi nước ta hiện thời 18 3 17
*
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiên nhiệm vụ xúc tiến yêu quý mại ship hàng phát triển kinh tế xã hội năm 2012 4 661 2
*
xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cung cấp xã nhằm trực tiếp tổ chức, di chuyển nhân dân thực hiện thành công chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước. trăng tròn 2 2
*
công tác - Kế hoạch công tác đội 13 1 3
*
tư liệu MẪU THÔNG BÁO chiến lược kiểm tra triển khai kiến nghị truy thuế kiểm toán năm... Của KTNN siêng ngành (khu vực) ppt 3 998 3


Xem thêm: Dãy Chất Gồm Các Đơn Chất Là Đơn Chất? Dãy Chất Nào Sau Đây Chỉ Gồm Các Đơn Chất

*
báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ năm học tập 5 787 1
*
Công văn 1115/SGD&ĐT-GDMN thông tin kế hoạch kiểm tra triển khai nhiệm vụ PCGD năm 2011 và triển khai các NVNH 2011-2012 6 319 1
*
Đề tài xây dựng, kiện toàn máy bộ chính quyền cung cấp xã để trực tiếp tổ chức, di chuyển nhân dân thực hiện chiến thắng chủ trương cơ chế của đảng, lao lý của 15 837 1
*
KẾ HOẠCH CHỈ đạo THỰC HIỆN NHIỆM vụ GIÁO dục 15 375 2
*
khảo sát quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tại chống Quản trị thiết bị của người tiêu dùng cổ phần LILAMA 10 40 2 13
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(7.89 KB - 1 trang) - mẫu chương trình kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm
Tải bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: 18+ Mẫu Lời Cảm Ơn Dùng Trong Đám Tang Lễ Chân Thành Nhất (10 Mẫu)

×