Chương Trình Hành Động Của Các Ứng Cử Viên Tại Đơn Vị Bầu Cử Số 9

     

Cổng thông tin điện tử thị làng mạc trân trọng giới thiệu đến cử tri vào thị làng mạc tiểu sử nắm tắt, chương trình hành vi của các ứng cử viên đại biểu HĐND thị buôn bản Ninh Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị thai cử số 9 (gồm làng mạc Ninh Phụng với xã Ninh Bình)

kimsa88
cf68