ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN MỚI NHẤT

     

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 có 3 đề thi môn Toán, bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để ra đề thi học kì 1 mang lại học sinh của bản thân theo 4 cường độ của Thông tứ 22.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán mới nhất


Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận luôn thể hơn nhằm ôn thi học kì 1 đạt kết quả cao. Không tính ra, có thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 môn giờ Việt, lịch sử - Địa lý, Khoa học. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới đây của huali.vn:


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ cùng tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2021 - 2022

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời hạn giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước lời giải đúng(Trắc nghiệm số học mức 1)

a) Số thập phân nào màn biểu diễn đúng một trăm linh ba đơn vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ bé nhất trong số số dưới đây là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng. (Trắc nghiệm số học mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích để điền vào chỗ chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nút 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7 tấn 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải việc sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ cài một bao gạo 50 kg các loại 15% tấm. Hỏi trong bao gạo đó có bao nhiêu kg tấm? ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 với 1 vào chỗ trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nấc 3)

Viết lại các số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo vật dụng tự tăng dần.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 9: Skills 1 Unit 1: Local Environment Looking Back

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả có thể chấp nhận được tính sau: (Trắc nghiệm số học tập mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá quà tăng 5%, mang lại tháng 12, giá đá quý lại bớt 5%. Như vậy, mon 12 giá chỉ của 1 lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) bà bầu đi nhà hàng mua sắm. Vì lúc này siêu thị giảm giá 7% nên lúc mua hộp mứt 35000 đồng thì người mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bởi với số tiền giảm giá. Hỏi hôm nay mẹ đang trả cho nhà hàng siêu thị bao nhiêu tiền? (Tự luận số học mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học mức 4)


Hãy tính diện tích của hình tam giác không tô đậm

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ để trước đáp án đúng

a) Số một trăm linh bố phẩy không trăm linh bảy được viết như thế nào?

B. 103,007

b) Số nhỏ bé nhất trong những số dưới đó là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm vào bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) học sinh điền đúng cả 4 địa chỉ mới có điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể đổi địa điểm giữa 0,3 với 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại các số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo thiết bị tự tăng dần.

1500 mét vuông ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

Xem thêm: Tổng Hợp Ý Kiến Nhận Xét Của Tổ Chức Đoàn Thể Đối Với Người Xin Vào Đảng

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số tiền mẹ đã cài đặt là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS có thể giải theo rất nhiều cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác chưa tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

.....