ĐỀ TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 4

     
Tổng hợp bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 có đáp án và lời giải chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất, chuẩn bị tốt mang đến kỳ thi quan trọng đặc biệt sắp tới.

Bạn đang xem: đề toán học kì 1 lớp 4


Nội dung bài viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 sắp đến tới, nhu yếu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi thiết yếu thống gồm lời giải cụ thể của các em học viên là cực kì lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được review có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên việt nam , hỗ trợ các em làm cho quen với cấu tạo đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kiến thức và kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng của các câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong các số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi bố triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD với BC. B. B. Tía và BC; DB với DC. C. C. AB cùng AD; BD với BC; DA cùng DC. D. D. AB và AD; DA với DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện tại nay, tuổi của mẹ và tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Bà mẹ hơn con 29 tuổi.

a. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Cách đó 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tra cứu số lớn số 1 có 4 chữ số khác biệt mà số kia vừa phân tách hết đến 2 với vừa phân tách hết mang lại 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Đơn Chất Là Những Chất Được Tạo Thành Từ Bao Nhiêu Nguyên Tố Hóa Học

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của nhỏ là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của bé cách đây hai năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Bé 8 tuổi ; bà mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà vừa chia hết cho 2 vừa phân chia hết cho 5 bao gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy gồm 4 chữ số không giống nhau nên số kia là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) quý hiếm của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa đủ cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào vị trí chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào khu vực chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC song song cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều dài với chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh khu đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và tất cả kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số thích hợp để viết vào nơi chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của bố số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn số 1 trong tía số kia là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính cực hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất tất cả chiều lâu năm 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa máy hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi lời giải đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, kết quả đúngkhông cho điểm. Nếu như không viết công dụng theo mặt hàng ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc tác dụng phép tính saithì không được điểm. HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- search đúng hai lần số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tra cứu đúng số thóc ngơi nghỉ thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- kiếm tìm đúng số thóc sinh sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc tác dụng phép tính saithì không được điểm. (Học sinh có tác dụng sai từ bỏ đâu thì ko chấm tiếp tự đó)

HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm. Ko yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo hiệ tượng sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Câu 11: Vượn Người Xuất Hiện Cách Đây Bao Nhiều Năm, Khi Nào Vượn Người Xuất Hiện

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm có tác dụng tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để tải về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!