EM MUỐN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐỂ YÊU ANH

     
truyện hỏng cấu không có thật. Ns về 1con yêu quái ( trọng ) yêu 1 con tín đồ bình thường. Tất cả 2 người đồng bọn là Cáo tinh( Duy ) và 1 con sói tinh( dạn dĩ ) . Cp chính là 0421. Cp phụ 0207 ^^ truyện vẫn ko có H nên m.n suy xét trước khi đọc