GIẢI TOÁN LỚP 6 BÀI QUY ĐỒNG MẪU SỐ

     

Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 5: Quy Đồng Mẫu các Phân Số. Giải bài tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Gợi ý giải bài bác tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài quy đồng mẫu số


Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân SốTrả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài xích tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu các Phân Số

Quy đồng mẫu mã số của khá nhiều phân số là biến đổi những phân số kia lần lượt thành đông đảo phân số bằng chúng nhưng có cùng chủng loại số với các phân số còn lại.

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Muốn quy đồng nhị phân số ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội bình thường của 2 mẫu số để triển khai mẫu chung.

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu số nhì phân số cùng Giải: Ta tất cả 22 là bội tầm thường của 11 cùng 2

Vậy: (thừa số phụ ở đó là 2)

(thừa số phụ ở đấy là 11)

Vậy hai phân số với được quy đồng chủng loại số thành hai phân số khớp ứng là cùng .

2. Công việc quy đồng mẫu mã số các phân số với mẫu mã số dương

Muốn quy đồng các phân số với mẫu số dương ta làm cho như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là mẫu mã chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại (bằng phương pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu số của các phân số sau ; .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu chung của những phân số đã mang đến 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; cùng được quy đồng mẫu mã số thành 3 phân số tương xứng là ; với .

Trả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số phù hợp vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) search BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân mốc giới hạn lượt bởi ; ; ; cơ mà cùng tất cả mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta bao gồm 8 = 23

Các thừa số thông thường và riêng biệt là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Xem thêm: Phát Biểu Bằng Lời 7 Hằng Đẳng Thức, Phát Biểu Hằng Đẳng Thức (7) Bằng Lời

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có những phân tần số lượt bằng ; ; ; dẫu vậy cùng gồm mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng mẫu số các phân số ; ; ; với mẫu thông thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài bác 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào vị trí trống nhằm quy đồng mẫu những phân số: cùng – tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm kiếm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu những phân số: ; ; .

Giải:

a) – search BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– tra cứu thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– quá số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng ta được công dụng như sau:

;

;

.

Giải bài xích tập bài bác 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong những phân số vẫn cho, phân số làm sao chưa tối giản?

Từ nhấn xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như vậy nào?

Giải:

a) Ta có: chủng loại số tầm thường là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta tất cả phân số chưa phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có thể quy đồng mẫu những phân số sẽ cho, trước hết buộc phải rút gọn những phân số đã mang đến thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu thông thường của ; với là 48.

Sau lúc quy đồng mẫu ta được tác dụng đơn giản rộng là ; cùng

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) với b) với c) với -6

Giải:

a) Ta có mẫu tầm thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta tất cả mẫu thông thường là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta tất cả -6 = đề xuất mẫu bình thường của với -6 là 15

Vậy với -6 quy đồng mẫu mã sẽ là cùng -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) với ;

b) cùng ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta gồm mẫu tầm thường là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng chủng loại với ta được với = = b) Rút gọn gàng ta được = Ta tất cả mẫu phổ biến của là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng mẫu như sau:

= = =

= = c) Ta gồm mẫu số tầm thường là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng chủng loại số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 45 46 Sinh Học 9 Bài 45, Please Wait

d) Ta gồm mẫu số bình thường là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?