giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
ich tam khang 1 V8882
*
ich tam khang 2 P6752
*
ich tam khang 3 L4278
*
ich tam khang 4 I3705
*
ich tam khang 5 P6433
*
ich tam khang 6 U8182
*
ich tam khang 7 J3376
*
ich tam khang 8 M5465
*
ich tam khang 9 S7112
*
ich tam khang 10 A0882