Liên kết pi không định chỗ

     

I. Thực chất của links hóa học

Cơ sở hình thành những liên kết chất hóa học là lực hút giữa những hạt mang điện, vày đó links hóa học tập có bản chất điện.

Bạn đang xem: Liên kết pi không định chỗ

Bạn sẽ xem: liên kết pi ko định chỗ

II. Electron hóa trị

Electron hóa trị là electron trên lớp ngoài cùng và electron trên các phân lớp d, f sẽ xây dựng, như ns, np, (n−-−1)d, (n−-−2)f, cùng với n là số trang bị tự lớp bên ngoài cùng.

Chỉ gồm electron hóa trị gia nhập liên kết.

Số electron hóa trị của các nguyên tố:

Phân team chính: electron hóa trị ở ở phần ngoài cùng, số electron hóa trị thông qua số thứ từ nhóm. (trừ He thuộc nhóm VIIIA nhưng tất cả 2e hóa trị)

Phân team phụ: electron hóa trị nằm ở phần bên ngoài cùng với trên các phân lớp cuối cùng đang xây dựng. Nhóm IIB có 2 electron hóa trị (Hg có thể có 1e hóa trị). Team IIIB gồm 3e hóa trị. Các phân đội khác quan trọng xác định đúng chuẩn số e hóa trị.

Ví dụ:

Mg (Z=12): 1s2^222s2^222p6^663s2^22, electron hóa trị là 2e trên lớp ngoài cùng 3s2^22.

Sc (Z=34): 3d10^10103s2^224p4^44, electron hóa trị là 6e lớp bên ngoài cùng 4s2^224p4^44.

Fe (Z=26): 3d6^664s2^22, electron hóa trị là 2e trên lớp ngoài cùng 4s2^22 cùng 6e và trên phân lớp 3d6^66. Tổng là 8e hóa trị.

III. Độ nhiều năm liên kết

Độ dài link là khoảng cách giữa nhị hạt nhân của nhì nguyên tử liên kết.

IV. Góc hóa trị (góc liên kết)

Góc hóa trị là góc tạo do 2 đoạn thẳng nối nguyên tử trung vai trung phong và 2 nguyên tử liên kết.

Phân tử bao gồm 3 nguyên tử trở lên trên mới tất cả góc hóa trị.

V. Bậc liên kết

Bậc links là số link tạo thành giữa hai nguyên tử.

VI. Năng lượng liên kết

Năng lượng link là tích điện cần tiêu tốn để hủy diệt liên kết hóa học, đơn vị chức năng thường chạm chán là kJ/mol.

Năng lượng links càng to khi:

Liên kết càng bền.

Liên kết càng ngắn (xét cùng 2 nguyên tử chế tạo ra liên kết).

Bậc links càng phệ (xét cùng 2 nguyên tử sản xuất liên kết).

Ví dụ 1

Cho biết nửa đường kính cộng hóa trị của những nguyên tố:

C : 0.77 (bậc link 1); 0.67 (bậc links 2); 0.60 (bậc liên kết 3)

O : 0.66 (bậc links 1); 0.55 (bậc link 2)

H : 0.30

Độ nhiều năm liên kết của các nhóm: C===O, C−-−O, C−-−H, C−-−C vào phân tử CH3_33​COOH có giá trị theo lần lượt là:

A. 1.22;1.43;1.07;1.541.22;1.43;1.07;1.541.22;1.43;1.07;1.54.B. 1.43;1.43;0.97;1.21.43;1.43;0.97;1.21.43;1.43;0.97;1.2.C. 1.15;1.32;0.9;1.341.15;1.32;0.9;1.341.15;1.32;0.9;1.34.D. 1.22;1.34;1.54;0.971.22;1.34;1.54;0.971.22;1.34;1.54;0.97.

Lời giải.

Độ dài links C===O: bậc link 2 đề xuất độ dài link bằng tổng nửa đường kính cộng hóa trị của C ứng cùng với bậc link 2 và nửa đường kính cộng hóa trị của O ứng với bậc liên kết 2.⟶longrightarrow⟶ C===O: 0.67+0.55=1.220.67+0.55=1.220.67+0.55=1.22

Tương tự so với các liên kết còn lại.

C−-−O: 0.77+0.66=1.430.77+0.66=1.430.77+0.66=1.43

C−-−H: 0.77+0.3=1.070.77+0.3=1.070.77+0.3=1.07

C−-−C: 0.77+0.77=1.540.77+0.77=1.540.77+0.77=1.54

Chọn lời giải A.

Ví dụ 2

So sánh độ nhiều năm liên kết các chất sau: ICl (1), ClF (2), ClBr (3), FBr(4).

A. (1) B. (4) C. (2) D. (2)

Lời giải.

Để đối chiếu độ dài liên kết ta đối chiếu tổng nửa đường kính nguyên tử của nhị nguyên tố sinh sản thành liên kết.

ICl, ClF, ClBr đều có nguyên tử Cl, ta sẽ đi so sánh nguyên tử còn lại: RI_ extII​ > RBr_ extBrBr​ > RF_ extFF​ ⟶longrightarrow ⟶ (2) Cl_ extClCl​ Br_ extBrBr​ ⟶longrightarrow⟶ (2) F_ extFF​ Cl_ extClCl​ ⟶longrightarrow⟶ (4) Phần 2. CÁC LOẠI LIÊN KẾT HÓA HỌC

*

*

*

*

*

Ví dụ 5

Có từng nào chất có liên kết pi không định chỗ trong các chất sau: BF3_33​, CO32−_3^2-32−​, SO2_22​, SO3_33​, SO32−_3^2-32−​, SO42−_4^2-42−​, NO2_22​, NO2−_2^-2−​, NO3−_3^-3−​, ClO4−_4^-4−​, O3_33​, O2_22​, C6_66​H6_66​, N2_22​, CO?

A. 10B. 8C. 6D. 7

Ví dụ 6

Trong những liên kết sau, link nào chắc chắn trong thực tiễn (trục liên nhân là trục z):

Lời giải.

Để coi xét links nào bền vững, phải chú ý:

Trục liên nhân được chọn

Điều kiện bền của liên kết πpiπ

Đối với các trường hòa hợp trên:

(1) Chỉ bền bỉ trên trục x, không chắc chắn trên trục z.

(2) Chỉ bền vững trên trục x, không bền bỉ trên trục z.

(3) chắc chắn trên trục z.

(4) Không bền bỉ trên phần nhiều trục.

(5) Cần để ý liên kết πpiπ chỉ bền khi tạo thành từ 2p−2p2 extp-2 extp2p−2p cùng 2p−3p2 extp-3 extp2p−3p. Đối với những orbital phường thuộc lớp lớn, kích thước lớn có tác dụng giảm mật độ xen phủ, làm độ bền giảm, cho nên vì thế không bền vững.(6) bền chắc trên trục z.

Chọn giải đáp A.

e. Công thức tính bậc liên kết

N=1+soˆˊ lieˆn keˆˊt π (định choˆ˜)+soˆˊ lieˆn keˆˊt π (khoˆng định choˆ˜)soˆˊ cặp nguyeˆn tửN =1+ extsố links pi ext (định chỗ) +frac extsố liên kết pi ext (không định chỗ) extsố cặp nguyên tửN=1+soˆˊ lieˆn keˆˊt π (định choˆ˜)+soˆˊ cặp nguyeˆn tửsoˆˊ lieˆn keˆˊt π (khoˆng định choˆ˜)​

Ví dụ 7

Bậc link của từng liên kết trong số phân tử sau: H2_22​O, CO2_22​, BF3_33​, C6_66​H6_66​ lần lượt là

A. 1, 2, 1, 1B. 1, 2, 4/3, 1C. 1, 2, 4/3, 3/2D. 1, 2, 1, 3/2

Lời giải.

H2_22​O tất cả 2 links O−-−H bậc 1.

CO2_22​ có 2 liên kết C===O bậc 2.

BF3_33​ có 1 liên kết pi không định nơi trên 3 link B−-−F nên tất cả bậc: 1+13=431+frac13=frac431+31​=34​.

C6_66​H6_66​ bao gồm 3 link pi ko định vị trí trên 6 links C−-−C nên tất cả bậc: 1+36=321+frac36 = frac321+63​=23​.

Chọn lời giải C.

f. Thuyết lai hóa

Thuyết VB tuy lý giải được sự tạo ra thành links cộng hóa trị nhưng không thể giải thích được các đặc tính khác của phân tử cùng hóa trị như góc liên kết, năng lượng liên kết,... Bởi đó, để giải thích các công năng trên, tín đồ ta dựa vào một thuyết "con" của thuyết VB - thuyết lai hóa.

Khái niệm lai hóa:

Lai hóa là sự "trộn lẫn" những orbital hóa trị: s, p, d, f,... Vào nội cỗ nguyên tử, sản xuất thành các orbital lai hóa, tương xứng cho câu hỏi tạo những liên kết hóa học.

Đặc điểm orbital lai hóa:

Các AO lai hóa bao gồm đặc điểm:

Định hướng đối xứng nhau trong ko gian

Mức tích điện bằng nhau

Kích thước và mẫu thiết kế giống nhau

AO lai hóa có mật độ electron dồn về một bên → ightarrow→ thuận tiện tạo links σsigmaσ bền lâu hơn AO ko lai hóa, tuy nhiên AO lai hóa ko tạo liên kết πpiπ.

ĐIều khiếu nại lai hóa bền:

Năng lượng các AO tham gia lai hóa giao động nhau.

Mật độ electron của những AO phải đủ lớn.

Mức độ che phủ của những AO cần đủ cao.

Xem thêm: Bệnh Giãn Tĩnh Mạch Nông Chi Dưới : Nguyên Nhân, Dấu Hiệu, Cách Điều Trị

Xu hướng thay đổi khả năng lai hóa của những nguyên tố:

Trong một chu kì, đi từ trái sang trọng phải, chênh lệch năng lượng giữa AOs cùng AOp tăng dần đều → ightarrow→ tài năng lai hóa giảm.

Trong một phân đội chính, đi từ trên xuống dưới, size AO tăng làm cho giảm tỷ lệ electron → ightarrow→ kỹ năng lai hóa giảm.

Ví dụ 8

Sự lai hóa của nguyên tử trung tâm trong các anion sau: ClO4−_4^-4−​, BrO4−_4^-4−​, IO4−_4^-4−​ có độ bền như thế nào

A. Tăng cao từ trái sang yêu cầu do kích thước của nguyên tử trung trọng tâm tăng dầnB. Tăng ngày một nhiều từ trái sang bắt buộc do tích điện của các orbital nguyên tử thâm nhập lai hóa tăng dầnC. Giảm dần trường đoản cú trái sang phải do sự chênh lệch tích điện giữa phân lớp s và p tăng dầnD. Bớt dần từ trái sang bắt buộc do mật độ electron trên những orbital nguyên tử tham gia lai hóa sút dần

g. Các kiểu lai hóa

Lai hoˊa sp extbfLai hóa spLai hoˊa sp:


Soˆˊ orbital lai hoˊa của A=soˆˊ cặp e tự do của A+soˆˊ lieˆn keˆˊt σ quanh A extSố orbital lai hóa của A = extsố cặp e thoải mái của A+ extsố liên kết ext sigma ext extquanh ASoˆˊ orbital lai hoˊa của A=soˆˊ cặp e tự do của A+soˆˊ lieˆn keˆˊt σ quanh ASoˆˊ orbital lai hoˊa của A=12(Σehoˊa trị−2m−8n)+m+n extSố orbital lai hóa của A = frac12left(Sigma e_ exthóa trị-2m-8n ight)+m+nSoˆˊ orbital lai hoˊa của A=21​(Σehoˊa trị​−2m−8n)+m+n

Số orbital lai hóa của A:

Bằng 2 → ightarrow→ lai hóa sp.

Bằng 3 → ightarrow→ lai hóa sp2^22.

Bằng 4 → ightarrow→ lai hóa sp3^33.

Xét các ví dụ sau:

BeCl2Be coˊ 2 e hoˊa trị,Cl coˊ 7 e hoˊa trịSoˆˊ orbital lai hoˊa của Be=12(2+2×7−2×8)+2=2⇒lai hoˊa spBCl3B coˊ 3 e hoˊa trị,Cl coˊ 7 e hoˊa trịSoˆˊ orbital lai hoˊa của B=12(3+3×7−3×8)+3=3⇒lai hoˊa sp2CH4Ccoˊ 4 ehoˊa trị,H coˊ 1 e hoˊa trị Soˆˊ orbital lai hoˊa của C=12(4+4×1−4×2)+4=4⇒lai hoˊa sp3CH2Cl2C coˊ 4 e hoˊa trị,H coˊ 1 e hoˊa trị,Cl coˊ 7 e hoˊa trịSoˆˊ orbital lai hoˊa của C=12(4+2×1+2×7−2×2−2×8)+2+2=4⇒lai hoˊa sp3eginarrayc extBeCl_2 và extBe bao gồm 2 e hóa trị, extCl tất cả 7 e hóa trị \ và extSố orbital lai hóa của Be = frac12(2+2 imes 7-2 imes 8) + 2 = 2 Rightarrow extlai hóa sp \ extBCl_3 và extB gồm 3 e hóa trị, extCl bao gồm 7 e hóa trị \ và extSố orbital lai hóa của B = frac12(3+3 imes 7-3 imes 8) + 3 = 3 Rightarrow extlai hóa sp^2 \ extCH_4 & C extcó 4 e exthóa trị, extH có một e hóa trị \ và extSố orbital lai hóa của C = frac12(4+4 imes 1-4 imes 2) + 4 = 4 Rightarrow extlai hóa sp^3 \ extCH_2 extCl_2 và extC có 4 e hóa trị, extH có một e hóa trị, extCl tất cả 7 e hóa trị \ và extSố orbital lai hóa của C = frac12(4+2 imes 1+2 imes 7-2 imes 2-2 imes 8) + 2 + 2 = 4 Rightarrow extlai hóa sp^3endarrayBeCl2​BCl3​CH4​CH2​Cl2​​Be coˊ 2 e hoˊa trị,Cl coˊ 7 e hoˊa trịSoˆˊ orbital lai hoˊa của Be=21​(2+2×7−2×8)+2=2⇒lai hoˊa spB coˊ 3 e hoˊa trị,Cl coˊ 7 e hoˊa trịSoˆˊ orbital lai hoˊa của B=21​(3+3×7−3×8)+3=3⇒lai hoˊa sp2Ccoˊ 4 ehoˊa trị,H coˊ 1 e hoˊa trị Soˆˊ orbital lai hoˊa của C=21​(4+4×1−4×2)+4=4⇒lai hoˊa sp3C coˊ 4 e hoˊa trị,H coˊ 1 e hoˊa trị,Cl coˊ 7 e hoˊa trịSoˆˊ orbital lai hoˊa của C=21​(4+2×1+2×7−2×2−2×8)+2+2=4⇒lai hoˊa sp3​

Ví dụ 9

Chọn phát biểu đúng. Theo thuyết lai hóa những orbital nguyên tử:

A. Sự lai hóa thường không có liên hệ hình học tập phân tửB. Lai hóa sp được triển khai do sự tổng hợp của một orbital s và một orbital p (của thuộc 1 nguyên tử), kết quả xuất hiện tại 2 orbital lai hóa sp phân bổ đối xứng dưới một góc 180∘180^circ180∘C. Lai hóa sp2^22 được thực hiện do sự tổng hợp của một orbital s với hai orbital phường (của thuộc 1 nguyên tử), hiệu quả xuất hiện nay 3 orbital lai hóa sp2^22 phân bố đối xứng dưới một góc 109∘28′109^circ28^prime109∘28′D. Lai hóa sp3^33 được tiến hành do sự tổng hợp của một orbital s cùng 3 orbital p (của cùng 1 nguyên tử), công dụng xuất hiện 4 orbital lai hóa sp3^33 phân bố đối xứng dưới một góc 120∘120^circ120∘

Lời giải.

A. Sai, sự lai hóa có liên hệ đến hình học tập phân tử. (tụi mình sẽ thuộc xét đến thuyết VSEPR tức thì sau nè).

C. Sai, góc 120∘120^circ120∘, không hẳn 109∘28′109^circ28^prime109∘28′.

D. Sai, góc 109∘28′109^circ28^prime109∘28′, chưa phải 120∘120^circ120∘.Chọn giải đáp B.

Ví dụ 10

Chọn giải pháp đúng. Lựa chọn dãy các chất mà các nguyên tử trung tâm bao gồm cùng tâm trạng lai hóa. (nguyên tử trung trung ương được in đậm)

Lời giải.

(1) những chất/ion các lai hóa sp3^33.

(2) các chất/ion những lai hóa sp3^33.

(3) những chất/ion phần nhiều lai hóa sp2^22.

(4) những chất/ion hầu hết lai hóa sp2^22.

Chọn lời giải A.

Ví dụ 11

Xác định trạng thái lai hóa của các nguyên tử C trong hợp chất theo trang bị tự tự trái thanh lịch phải: CHX2=CH−C≡C−CHX3ceCH_2=CH-C#C-CH_3CHX2​=CH−C≡C−CHX3​.

A. Sp, sp, sp2^22, sp2^22, sp3^33B. Sp2^22, sp2^22, sp, sp, sp2^22C. Sp2^22, sp2^22, sp, sp, sp3^33D. Sp3^33, sp3^33, sp, sp, sp3^33

h. Thuyết VSEPR

Thuyết VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion - sức đẩy các cặp electron hóa trị) là thuyết dùng để làm xác định ngoại hình học của phân tử cộng hóa trị.

Nội dung thuyeˆˊt VSEPR extbfNội dung thuyết VSEPRNội dung thuyeˆˊt VSEPR

Trong phân tử ABn_nn​ (A là nguyên tử trung tâm), những cặp electron hóa trị tạo link σsigmaσ và các cặp electron hóa trị tự do thoải mái của A (nếu có) phải triết lý xa nhau nhất có thể để lực đẩy giữa chúng là nhỏ nhất.

Lực đẩy: (2e tự do↔2e tự do)left(2 exte trường đoản cú do leftrightarrow 2 exte từ do ight)(2e tự do↔2e tự do) >(2e tự do↔2e lieˆn keˆˊt)>(2e lieˆn keˆˊt↔2e lieˆn keˆˊt)>(1e tự do↔2e lieˆn keˆˊt)> left(2 exte tự do leftrightarrow 2 exte liên kết ight) > left(2 exte liên kết leftrightarrow 2 exte liên kết ight) > left(1 exte tự do leftrightarrow 2 exte liên kết ight)>(2e tự do↔2e lieˆn keˆˊt)>(2e lieˆn keˆˊt↔2e lieˆn keˆˊt)>(1e tự do↔2e lieˆn keˆˊt)⇒Rightarrow⇒ phụ thuộc vào đây rất có thể dự đoán hình học tập phân tử và so sánh góc liên kết của các chất cộng hóa trị tương đồng.

So saˊnh goˊc lieˆn keˆˊt caˊc phaˆn tử cộng hoˊa trị extbfSo sánh góc liên kết các phân tử cùng hóa trịSo saˊnh goˊc lieˆn keˆˊt caˊc phaˆn tử cộng hoˊa trị

Xét những phân tử khác trạng thái lai hóa: góc link sp > sp2^22 > sp3^33.

Xét các phân tử cùng trạng thái lai hóa:

Xét 2 phân tử AXn_nn​ với AYn_nn​ (cùng nguyên tử trung vai trung phong A, n bởi nhau): góc liên kết XAX^>YAY^widehat extXAX > widehat extYAYXAX>YAY nếu như độ âm điện: X Xét 2 phân tử AXn_nn​ với BXn_nn​ (cùng phối tử X, n bởi nhau): góc links XAX^>XBX^widehat extXAX > widehat extXBXXAX>XBX giả dụ độ âm điện: A > B.

Xét những phân tử AXn_nn​ (A chuyển đổi cùng chu kì, n biến hóa theo A): đi trường đoản cú trái sang cần của chu kì, số cặp e tự do thoải mái tăng, góc link giảm.

Caˊc dạng hıˋnh học phaˆn tử extbfCác mẫu thiết kế học phân tửCaˊc dạng hıˋnh học phaˆn tử

Trạng thaˊi lai hoˊa của ALoại phaˆn tửSoˆˊ cặp e treˆn lieˆn keˆˊt σSoˆˊ cặp e tự doDạng hıˋnh họcVıˊ dụspAB220Đường thẳngCO2,BeH2sp2AB330Tam giaˊc phẳngBF3,SO3,CO32−sp2AB221GoˊcNO2,SO2,O3,NO2−sp3AB440Tứ diệnCH4,SO2Cl2,SO42−,NH4+sp3AB331Thaˊp tam giaˊcNH3,SO32−sp3AB222GoˊcH2O,OF2,Cl2Oeginarrayhline extTrạng thái lai hóa của A và extLoại phân tử & extSố cặp e trên liên kết ext sigma & extSố cặp e từ do và extDạng hình học và extVí dụ \ hline extsp và extAB_2 & 2 &0 và extĐường thẳng & extCO_2, extBeH_2\hline extsp^2 & extAB_3 và 3 và 0 và extTam giác phẳng & extBF_3, extSO_3, extCO_3^2- \hline extsp^2 & extAB_2 & 2 & 1 và extGóc và extNO_2, extSO_2, extO_3, extNO_2^- \hline extsp^3 & extAB_4 & 4 & 0 và extTứ diện & extCH_4, extSO_2 extCl_2, extSO_4^2-, extNH_4^+ \ hline extsp^3& extAB_3 & 3 & 1 & extTháp tam giác và extNH_3, extSO_3^2- \ hline extsp^3 & extAB_2 & 2 và 2 & extGóc & extH_2 extO, extOF_2, extCl_2 extO \hlineendarrayTrạng thaˊi lai hoˊa của Aspsp2sp2sp3sp3sp3​Loại phaˆn tửAB2​AB3​AB2​AB4​AB3​AB2​​Soˆˊ cặp e treˆn lieˆn keˆˊt σ232432​Soˆˊ cặp e tự do001012​Dạng hıˋnh họcĐường thẳngTam giaˊc phẳngGoˊcTứ diệnThaˊp tam giaˊcGoˊc​Vıˊ dụCO2​,BeH2​BF3​,SO3​,CO32−​NO2​,SO2​,O3​,NO2−​CH4​,SO2​Cl2​,SO42−​,NH4+​NH3​,SO32−​H2​O,OF2​,Cl2​O​​

Ví dụ 12

Cấu hình không khí và góc links của anion methyl CH3−_3^-3−​ là:

A. Tháp tam giác, góc 109∘28′109^circ28^prime109∘28′B. Tháp tam giác, góc > 109∘28′109^circ28^prime109∘28′C. Tam giác phẳng, góc = 120∘120^circ120∘D. Tam giác phẳng, góc 120∘120^circ120∘

Lời giải.

Dễ dàng tính được số orbital lai hóa của C = 4, lai hóa sp3^33, ion thuộc dạng AB3_33​ ⇒Rightarrow⇒ mẫu mã học tháp tam giác ⇒Rightarrow⇒ góc liên kết bé dại hơn góc tứ diện (109∘28′109^circ28^prime109∘28′).Chọn câu trả lời A.

Ví dụ 13

So sánh góc hóa trị của các phân tử: (1) PBr3_33​; (2) PCl3_33​; (3) PF3_33​

A. (3) B. (1) C. (1) = (2) = (3)D. (2)

Ví dụ 14

Chọn những phát biểu đúng. Trong phân tử axit formic HCOOH:

(1) Nguyên tử C lai hóa sp3^33.

(2) Nguyên tử O link với H lai hóa sp2^22.

(3) Góc COH^109∘28′widehat extCOH COH109∘28′.

(4) Góc HCO^>120∘widehat extHCO > 120^circHCO>120∘.

A. Tất cả đều đúngB. Chỉ (2), (3)C. Chỉ (1), (4)D. Chỉ (3), (4)

i. Một số ví dụ giải thích hình thành phân tử theo thuyết VB

Ví dụ 1. CH4_44​


Ví dụ 15

Chọn phương án đúng và rất đầy đủ nhất. Theo thuyết VB, hồ hết phân tử/ion nào sau đây có liên kết cộng hóa trị xuất hiện theo vẻ ngoài cho nhận?

A. (3), (4), (7)B. (2), (4), (5), (6)C. (1), (2), (4), (5), (7)D. (1), (2), (3), (5), (6), (7)

Lời giải.

(1) O trong H2_22​O cho một cặp e tự do thoải mái vào AO trống của H+^++.

(2) N trong NH3_33​ cho một cặp e thoải mái vào AO trống của H+^++.

(3) F−^-− cho 1 cặp e tự do vào AO trống của B vào BF3_33​.

(5) 2 F−^-− cho 2 cặp e thoải mái vào 2 AO trống của Be vào BeF2_22​.

(6) 6 O trong 6 phân tử H2_22​O mang đến 6 cặp e thoải mái vào 6 AO trống của Al3+^3+3+. (ý này phức tạp, không cần quan tâm)

(7) N vào NH3_33​ cho một cặp e tự do thoải mái vào AO trống của B trong BF3_33​.

Chọn đáp án D.

Ví dụ 16

Phân tử nào sau đây có khả năng nhị hợp?

A. CO2_22​B. ClO3_33​C. O3_33​D. SO2_22​

j. Tính chất của phân tử cộng hóa trị

Moment lưỡng cực - Tıˊnh phaˆn cực extbfMoment lưỡng rất - Tính phân cựcMoment lưỡng cực - Tıˊnh phaˆn cực

Moment lưỡng cực phân tử là đại lượng đặc trưng cho tính phân cực của phân tử, bằng tổng vector moment lưỡng cực những liên kết và những cặp e hóa trị tự do trong các AO lai hóa của phân tử.

Moment lưỡng cực khẳng định bởi:

μ→=δ×l→overrightarrowmu = delta imes overrightarrowlμ

​=δ×lVí dụ 18

Phân tử nào gồm moment lưỡng cực đại nhất

A. H2_22​OB. BeCl2_22​C. CO2_22​D. OF2_22​

Lời giải.

Mẹo minh bạch phân tử bao gồm cực hay không cực:Các phân tử không phân rất là những phân tử:

Có tính đối xứng cao trong không khí (tứ diện đều, tam giác đều, mặt đường thẳng) và các nguyên tử xung quanh nguyên tử trung trung tâm giống nhau.

Phân tử 222 nguyên tử tương đương nhau: N2_22​, O2_22​,...

Như vậy, trong lấy một ví dụ trên, các phân tử không rất là: CS2_22​ (đường thẳng), CBr4_44​ (tứ diện đều), AlCl3_33​ (tam giác đều), C2_22​H2_22​ (phân tử đối xứng cao).

Các phân tử sót lại có cực.

Chọn câu trả lời A.

Ví dụ 19

Chọn những phát biểu đúng. Vào phân tử SO2_22​Cl2_22​:

(1) Nguyên tử trung trung tâm S lai hóa sp3^33.

(2) các orbital lai hóa của S có năng lượng khác biệt do các AO 3s cùng 3p chênh lệch tích điện với nhau.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xác Nhận Độc Thân Mới Nhất 2022, Mẫu Giấy Chứng Nhận Độc Thân Mới Năm 2022

(4) Phân tử SO2_22​Cl2_22​ tất cả moment lưỡng cực bằng 0.

(5) Góc links tăng dần dần theo trơ trọi tự: OSO^OSCl^ClSCl^widehat extOSO OSOOSClClSCl

A. (1), (3), (5)B. (1), (2), (3)C. (1), (4)D. (2), (4), (5)

Đọc phần tiếp sau tại: huali.vn/tai-lieu/hoa-dai-cuong/chuong-3-lien-ket-hoa-hoc-tiep-theo