Linh kiện có 3 tiếp giáp pn là

     
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Vì linh kiện có 2 tiếp giáp p N là tranzito, 3 tiếp giáp phường N tirixto, các lớp cung cấp dẫn ghép nối tiếp là triac.

Bạn đang xem: Linh kiện có 3 tiếp giáp pn là


Câu 2: linh phụ kiện điôt có:

A.Hai dây đưa ra là 2 điện cực: A, K

B.Hai dây chỉ ra là 2 năng lượng điện cực: A, G

C.Hai dây đưa ra là 2 điện cực: K, G

D.Hai dây nêu ra là 2 điện cực: A1, A2

Hiển thị đáp án

Câu 3: tuyên bố nào dưới đây sai:

A.Điôt tiếp điểm chỉ cho loại điện nhỏ đi qua

B.Điôt tiếp mặt chỉ cho cái điện lớn đi qua

C.Điôt ổn áp dùng làm ổn định điện áp xoay chiều

D.Điôt chỉnh lưu đổi khác dòng luân phiên chiều

Hiển thị đáp án
*

*

*

*

Câu 5: Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

A.UAK > 0, UGK > 0

B.UAK > 0, UGK 0

D.UAK Hiển thị đáp án

*

Câu 7: phát biểu nào tiếp sau đây đúng:

A.Triac được xem như như 2 tirixto mắc tuy nhiên song, cùng chiều.

B.Triac được coi như như 2 tirixto mắc tuy vậy song dẫu vậy ngược chiều.

Xem thêm: Soạn Lịch Sử 9 Bài 26 - Lý Thuyết Sử 9: Bài 26

C.Triac không giống điac tại vị trí triac không có cực điều khiển.

Xem thêm: Xuất Xứ Tác Phẩm Phong Cách Hồ Chí Minh, Phong Cách Hồ Chí Minh

D.Điac không giống triac ở vị trí điac gồm cực điều khiển.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Nối ý cột A1 cùng với ý cột B1:

A1B1

1.Điôt cung cấp dẫn

2.Tirixto

3. Tranzito

4.Triac

5.Có 3 tiếp giáp phường N, gồm 3 năng lượng điện cực

6.Dòng điện đi từ rất C sang rất E

7.Có 3 điện rất A1, A2, G

8.Có 1 tiếp giáp phường - N

A.1-7; 2-5; 3-6; 4-8

B.1-8; 2-5; 3-6; 4-8

C.1-7; 2-6; 3-5; 4-8


Câu 9: tính năng của tirixto:

A.Dùng để tách bóc sóng, trộn tần

B.Dùng để khuếch đại tín hiệu

C.Dùng để điều khiển thiết bị trong mạch năng lượng điện xoay chiều

D.Dùng trong mạch chỉnh lưu gồm điều khiển

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Vày đáp án A là chức năng của điôt, lời giải B là công dụng tranzito, giải đáp C là tác dụng của triac


Câu 10: tuyên bố nào sau đây không đúng:

A.IC gồm một sản phẩm chân

B.IC gồm hai sản phẩm chân

C.IC có một mặt hàng chân hoặc có hai hàng chân

D.IC không tồn tại hàng chân

Hiển thị đáp án