MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ COVID

     
*

*

Quyết định chào làng danh mục giấy tờ thủ tục hành chính về triển khai một số cơ chế hỗ trợ người lao rượu cồn và người sử dụng lao động gặp gỡ khó khăn vày đại dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh quá Thiên Huế
*
*

1. Giấy tờ thủ tục “Hỗ trợ fan lao đụng và người tiêu dùng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19”

1.1. Trình từ thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn từ ngày ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày thứ 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (gọi tắt là ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) có hiệu lực thực thi thi hành đến khi kết thúc ngày 30 mon 6 năm 2022, người tiêu dùng lao đụng gửi văn bạn dạng đề nghị (theo chủng loại số 01 trên Phụ lục phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) mang lại cơ quan bảo hiểm xã hội vị trí đang tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời gửi 01 phiên bản cho Sở Lao cồn - yêu quý binh với Xã hội nhằm theo dõi, giám sát.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị hỗ trợ covid

Bước 2: trong 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ kiến nghị của người tiêu dùng lao động, cơ quan bảo đảm xã hội có nhiệm vụ xem xét, giải quyết và xử lý tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất. Trường vừa lòng không xử lý thì cơ quan bảo hiểm xã hội vấn đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Trong ngôi trường hợp tín đồ lao cồn và người sử dụng lao động kiến nghị tạm dừng đóng góp vào quỹ hưu trí cùng tử tuất theo biện pháp tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật bảo đảm xã hội về bảo hiểm xã hội đề xuất thì trình tự, thủ tục triển khai theo cách thức tại Thông tứ số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm năm ngoái của cỗ Lao hễ - yêu đương binh với Xã hội quy định chi tiết và gợi ý thi hành một trong những điều của Luật bảo đảm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1.2. Phương thức thực hiện

Thực hiện nay theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Nộp trực tuyến.

- Nộp qua dịch vụ thương mại bưu thiết yếu công ích.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ nước sơ: Văn bản đề nghị theo chủng loại số 01 kèm theo danh sách người lao rượu cồn đang xong việc nhưng mà thời gian xong xuôi việc từ bỏ 14 ngày thao tác trở lên vào tháng tại Phụ lục phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- con số hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm cho việc.

1.5. Đối tượng thực hiện: người sử dụng lao cồn thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan đơn vị nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác; cơ quan, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động trên khu vực Việt Nam; doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổng hợp tác, tổ chức triển khai khác và cá thể có mướn mướn, áp dụng lao hễ theo vừa lòng đồng lao động.

1.6. Phòng ban giải quyết: Cơ quan bảo đảm xã hội.

1.7. Hiệu quả thực hiện: Xem xét, giải quyết tạm dừng đóng góp vào quỹ hưu trí cùng tử tuất. Trường thích hợp không giải quyết, cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu mã đơn, mẫu tờ khai: chủng loại số 01: Đề nghị cung ứng của người tiêu dùng lao hễ được tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

1.10. Yêu thương cầu, đk thực hiện

1) fan lao hễ và người sử dụng lao động đáp ứng đủ các đk sau được tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất 6 mon tính từ tháng người tiêu dùng lao rượu cồn nộp làm hồ sơ đề nghị:

- người tiêu dùng lao động đã đóng góp đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm ngưng đóng vào Quỹ hưu trí với tử tuất cho hết tháng 4 năm 2021 nhưng mà bị tác động bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến yêu cầu giảm từ 15% số lao rượu cồn tham gia bảo đảm xã hội trở lên tại thời điểm có văn phiên bản đề nghị so với tháng 4 năm 2021. Số lao đụng tham gia bảo đảm xã hội tính bớt bao gồm:

+ Số lao động hoàn thành hợp đồng lao động, phù hợp đồng thao tác theo biện pháp của luật pháp trừ đi số lao động mới giao phối kết hợp đồng lao động, hòa hợp đồng thao tác làm việc trong khoảng thời gian từ ngày thứ nhất tháng 5 năm 2021 mang đến ngày người sử dụng lao động tất cả văn bản đề nghị;

+ Số lao cồn đang nhất thời hoãn thực hiện hợp đồng lao đụng mà thời gian tạm hoãn triển khai hợp đồng lao cồn từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng;

+ Số lao hễ đang nghỉ vấn đề không hưởng trọn tiền lương mà thời hạn nghỉ việc không hưởng trọn tiền lương tự 14 ngày làm việc trở lên vào tháng;

+ Số lao rượu cồn đang hoàn thành việc mà lại thời gian xong việc tự 14 ngày thao tác trở lên trong tháng.

- Số lao hễ tham gia bảo đảm xã hội tính sút nêu bên trên chỉ bao gồm người thao tác theo thích hợp đồng có tác dụng việc, hợp đồng lao đụng không xác minh thời hạn, hợp đồng lao động khẳng định thời hạn từ đầy đủ 01 mon trở lên, người thống trị doanh nghiệp, người thống trị điều hành hợp tác xã tất cả hưởng chi phí lương; không bao hàm người lao rượu cồn nghỉ bài toán hưởng lương hưu từ thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 2021.

2) ngôi trường hợp bạn lao động và người sử dụng lao động đã được xử lý tạm dừng đóng góp vào quỹ hưu trí cùng tử tuất theo nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 cùng Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của thiết yếu phủ, nếu như đủ đk và được xử lý tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất theo giải pháp tại đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì tổng thời hạn tạm dừng đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất bởi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không thực sự 12 tháng.

1.11. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội;

2. Giấy tờ thủ tục “Hỗ trợ người tiêu dùng lao rượu cồn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ tài năng nghề để gia hạn việc làm cho tất cả những người lao động vị đại dịch COVID-19”

2.1. Trình từ bỏ thực hiện

Bước 1: người tiêu dùng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kĩ năng nghề để bảo trì việc làm cho người lao động kiến nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chỗ đang tham gia bảo hiểm xã hội xác thực về bài toán đóng đủ bảo đảm thất nghiệp cho tất cả những người lao đụng thuộc đối tượng tham gia bảo đảm thất nghiệp từ đầy đủ 12 tháng trở lên tính đến thời gian đề nghị hỗ trợ và đóng góp đủ bảo đảm thất nghiệp so với người lao cồn tham gia đào tạo. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong 02 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày dìm được đề xuất của người tiêu dùng lao động.

Bước 2: người sử dụng lao đụng gửi hồ nước sơ đến Sở Lao hễ - thương binh cùng Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

Bước 3. Vào 07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao hễ - yêu quý binh với Xã hội xem xét, đưa ra quyết định việc cung ứng (theo chủng loại số 04a trên Phụ lục phát hành kèm theo ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

Gửi bạn dạng giấy và phiên bản điện tử Quyết định hỗ trợ đến: Cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp tỉnh để thực hiện chuyển kinh phí cung cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc; người sử dụng lao cồn để tiến hành việc chuyển kinh phí đầu tư cho cơ sở triển khai việc đào tạo và giảng dạy theo phương án đã được phê coi ngó trong thời hạn 02 ngày làm cho việc.

Trường vừa lòng không hỗ trợ, Sở Lao rượu cồn - yêu mến binh và Xã hội trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

2.2. Phương thức thực hiện

Thực hiện tại theo 1 trong các vẻ ngoài sau:

- Nộp thẳng hoặc trực đường hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Nộp trực tiếp hoặc trực đường hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm ship hàng hành chủ yếu công tỉnh (Số 01 Lê Lai, tp Huế).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ nước sơ:

(1) Văn bản đề nghị cung ứng kinh tầm giá đào tạo, bồi dưỡng, cải thiện trình độ năng lực nghề để gia hạn việc làm cho những người lao động và kê khai về lệch giá của quý gần kề trước thời khắc đề nghị hỗ trợ giảm tự 10% trở lên trên so với cùng thời điểm năm 2019 hoặc năm 2020 theo chủng loại số 03 trên Phụ lục phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) Văn phiên bản của người tiêu dùng lao đụng về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.

(3) phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ kĩ năng nghề để bảo trì việc làm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(4) xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người tiêu dùng lao cồn đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao rượu cồn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời gian đề nghị hỗ trợ và đóng góp đủ bảo đảm thất nghiệp đối vớingười lao rượu cồn tham gia đào tạo.

- số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày có tác dụng việc.

2.5. Đối tượng thực hiện

Người thực hiện lao rượu cồn tham gia bảo đảm thất nghiệp bao gồm:

- cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân;

- tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức chính trị thôn hội -nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp;

- Cơ quan, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên khu vực Việt Nam;

- Doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổng hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo:

+ hòa hợp đồng lao hễ hoặc vừa lòng đồng thao tác làm việc không xác định thời hạn;

+ vừa lòng đồng lao động hoặc đúng theo đồng làm việc xác định thời hạn;

+ đúng theo đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một quá trình nhất định có thời hạn từ đầy đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong ngôi trường hợp tín đồ lao rượu cồn giao kết với đang thực hiện nhiều hòa hợp đồng lao đụng như bên trên thì bạn lao hễ và người tiêu dùng lao đụng của thích hợp đồng lao động giao kết trước tiên có trọng trách tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.6. Ban ngành giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội; Sở Lao đụng - yêu mến binh với Xã hội.

2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định về việc cung cấp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ tài năng nghề để gia hạn việc làm cho người lao động.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu mã tờ khai

- mẫu mã số 03: Đề nghị cung ứng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kĩ năng nghề để gia hạn việc làm cho những người lao động;

- mẫu số 02: giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ kĩ năng nghề và bảo trì việc làm cho người lao động.

2.10. Yêu thương cầu, đk thực hiện

- Đóng đủ bảo đảm thất nghiệp cho tất cả những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo đảm thất nghiệp từ đủ 12 mon trở lên tính cho thời điểm đề xuất hỗ trợ.

- Phải đổi khác cơ cấu, công nghệ trong các trường hợp:

+ đổi khác cơ cấu tổ chức, tổ chức triển khai lại lao động;

+ biến đổi quy trình, công nghệ, đồ vật móc, sản phẩm công nghệ sản xuất, sale gắn cùng với ngành, nghề sản xuất, sale của người sử dụng lao động;

+ biến hóa sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

- Có lệch giá của quý sát trước thời khắc đề nghị hỗ trợ giảm từ bỏ 10% trở lên trên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

- tất cả phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ khả năng nghề để gia hạn việc làm cho người lao động theo mẫu mã số 02 trên Phụ lục ban hành kèm theo ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2.11. Căn cứ pháp lý

- Bộ dụng cụ Lao động;

- Luật việc làm;

3. Giấy tờ thủ tục “Hỗ trợ bạn lao động dứt việc vì đại dịch COVID-19”

3.1. Trình từ thực hiện

Bước 1: người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác thực người lao đụng đang tham gia bảo hiểm xã hội. Vào 02 ngày làm cho việc kể từ ngày cảm nhận đề nghị, cơ quan bảo đảm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của fan lao động.

Bước 2: người sử dụng lao đụng gửi hồ sơ theo lao lý đến Ủy ban nhân dân cung cấp huyện điểm đặt trụ sở chính. Thời hạn mừng đón hồ sơ muộn nhất đến không còn ngày 31 mon 01 năm 2022.

Bước 3. Trong 02 ngày làm cho việc kể từ ngày thừa nhận được rất đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban dân chúng tỉnh qua Sở Lao động – thương binh với Xã hội (Trung trọng tâm Phục hành chủ yếu công tỉnh).

Bước 4: trong 01 ngày làm việc, Sở Lao động, mến binh cùng Xã hội đánh giá và thẩm định danh sách cùng trình ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đầu tư hỗ trợ; trong 01 ngày làm việc kể từ ngày dấn đủ hồ nước sơ, Ủy ban dân chúng tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và ngân sách đầu tư hỗ trợ; đồng thời chỉ huy thực hiện đưa ra trả hỗ trợ. Trường vừa lòng không phê duyệt, Ủy ban quần chúng tỉnh thông tin bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: trong 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày cảm nhận kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, người sử dụng lao động triển khai chi trả cho những người lao động.

3.2. Cách thức thực hiện

- Nộp thẳng hoặc trực con đường hoặc qua dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến cơ quan bảo đảm xã hội.

- Nộp thẳng hoặc trực đường qua Cổng thương mại dịch vụ công tỉnh giấc hoặc qua dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến Trung chổ chính giữa Hành chủ yếu công cấp cho huyện; Trung tâm giao hàng hành chính công thức giấc (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ nước sơ:

(1) bản sao văn phiên bản yêu cầu cách ly của phòng ban nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày thứ nhất tháng 5 năm 2021 đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

(2) list người lao rượu cồn có xác thực của cơ quan bảo hiểm xã hội theo mẫu số 06 tại Phụ lục phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(3) bạn dạng sao có chứng thực hoặc phiên bản sao kèm theo bạn dạng chính để đối chiếu một trong những các sách vở và giấy tờ sau: Giấy tờ minh chứng người lao đụng đang có thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy bệnh sinh của con trẻ em; Giấy ghi nhận nuôi con nuôi; đưa ra quyết định giao, nhận quan tâm thay thế trẻ em của cơ quan tất cả thẩm quyền đối với đối tượng người sử dụng được cơ chế tại khoản 2 Điều 18 ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện: Người áp dụng lao động.

3.6. Cơ sở giải quyết: Cơ quan bảo đảm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, Sở Lao động, yêu thương binh và Xã hội, Ủy ban quần chúng tỉnh.

3.7. Hiệu quả thực hiện: Quyết định phê duyệt danh sách và ngân sách đầu tư hỗ trợ.

3.8. Phí, lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu mã đơn, mẫu mã tờ khai:

Mẫu số 06: list người lao động xong việc.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người lao rượu cồn được cung ứng khi có đủ các điều khiếu nại sau:

- làm việc theo chế độ hợp đồng lao hễ bị xong việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao hễ và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các quanh vùng bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền từ bỏ 14 ngày trở lên trên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội nên tại tháng tiếp giáp trước tháng tín đồ lao động ngừng việc.

3.11. địa thế căn cứ pháp lý

- Bộ quy định Lao động;

4. Giấy tờ thủ tục “Hỗ trợ người lao đụng tạm hoãn triển khai hợp đồng lao động, nghỉ việc không tận hưởng lương vị đại dịch COVID-19”

4.1. Trình trường đoản cú thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư chi tiêu và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục và đào tạo dân lập, tư thục ở cấp giáo dục và đào tạo mầm non, chủng loại giáo, tè học, trung học tập cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây hotline là doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, cửa hàng giáo dục) ý kiến đề nghị cơ quan bảo đảm xã hội xác nhận người lao đụng đang tham gia bảo đảm xã hội. Vào 02 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận thấy đề nghị, cơ quan bảo đảm xã hội chứng thực việc tham gia bảo hiểm xã hội của tín đồ lao động.

Bước 2: Doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo gửi hồ sơ theo cách thức đến Ủy ban nhân dân cấp huyện vị trí đặt trụ sở chính. Thời hạn chào đón hồ sơ muộn nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Bước 3: vào 02 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dìm được khá đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh qua Sở Lao cồn – yêu quý binh và Xã hội (Trung tâm Phục hành thiết yếu công tỉnh).

Bước 4: vào 01 ngày có tác dụng việc, Sở Lao động, thương binh và Xã hội thẩm định danh sách và trình ubnd tỉnh quyết định phê duyệt list và kinh phí hỗ trợ; vào 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ nước sơ, Ủy ban dân chúng tỉnh phát hành quyết định phê duyệt list và kinh phí đầu tư hỗ trợ; đồng thời chỉ huy thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hòa hợp không phê duyệt, Ủy ban dân chúng tỉnh thông tin bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

4.2. Phương pháp thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc trực con đường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan bảo đảm xã hội.

- Nộp thẳng hoặc trực tuyến đường qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến Trung trọng tâm Hành chủ yếu công cung cấp huyện; Trung tâm ship hàng hành bao gồm công tỉnh (Số 01 Lê Lai tp Huế)

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) bạn dạng sao văn phiên bản thỏa thuận tạm thời hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không tận hưởng lương;

(2) danh sách người lao động có xác thực của cơ quan bảo hiểm xã hội theo mẫu số 05 trên Phụ lục phát hành kèm theo ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

(3) bạn dạng sao có xác nhận hoặc phiên bản sao kèm theo bạn dạng chính để đối chiếu một trong những các sách vở sau: Giấy tờ chứng minh người lao hễ đang sở hữu thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy hội chứng sinh của trẻ em em; Giấy ghi nhận nuôi con nuôi; quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan tất cả thẩm quyền so với người lao động đang với thai; tín đồ lao động đang nuôi bé đẻ hoặc nhỏ nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ nhỏ chưa đủ 06 tuổi.

- con số hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

4.5. Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cửa hàng giáo dục.

4.6. Cơ sở giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, Sở Lao động, yêu thương binh với Xã hội tỉnh, Ủy ban dân chúng tỉnh.

Xem thêm: Cu Ba Được Mệnh Danh Là - Vì Sao Cuba Được Mệnh Danh Là Hòn Đảo Anh Hùng

4.7. Hiệu quả thực hiện: Quyết định phê duyệt list và ngân sách đầu tư hỗ trợ.

4.8. Phí, lệ phí: Không.

4.9. Tên chủng loại đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05: danh sách người lao rượu cồn tạm hoãn triển khai hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng trọn lương.

4.10. Yêu cầu, đk thực hiện

Người lao động thao tác tại doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải lâm thời dừng chuyển động theo yêu mong của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền nhằm phòng, chống dịch COVID-19 được cung cấp khi đủ các điều kiện sau:

- trợ thời hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ bài toán không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ bỏ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 cùng thời điểm ban đầu tạm hoãn triển khai hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 mang đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tại tháng sát trước thời điểm người lao rượu cồn tạm hoãn tiến hành hợp đồng lao động, nghỉ vấn đề không hưởng trọn lương.

4.11. địa thế căn cứ pháp lý

- Bộ phương pháp Lao động;

Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cập nhật về thương hiệu gọi, trình tự thực hiện, thành phần hồ nước sơ, thời hạn giải quyết, ban ngành giải quyết, yêu thương cầu, điều kiện, mẫu đơn, tờ khai cùng căn cứ pháp lý của giấy tờ thủ tục hành chính.

5. Giấy tờ thủ tục “Hỗ trợ bạn lao động hoàn thành hợp đồng lao động, đúng theo đồng làm việc nhưng không đủ đk hưởng trợ cung cấp thất nghiệp vày đại dịch COVID-19”

5.1. Trình trường đoản cú thực hiện

Bước 1: fan lao động mong muốn hỗ trợ nhờ cất hộ hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ thương mại việc có tác dụng thuộc Sở Lao động - yêu mến binh cùng Xã hội nơi bạn lao động ngừng hợp đồng lao động. Thời hạn mừng đón hồ sơ chậm nhất đến không còn ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Bước 2: trước thời điểm ngày 05 cùng ngày đôi mươi hằng tháng, Trung tâm dịch vụ thương mại việc làm cho rà soát, tổng hợp list người lao cồn đủ điều kiện cung ứng trình Sở Lao cồn - yêu đương binh và Xã hội.

Bước 3: trong 02 ngày làm việc kể từ ngày dấn danh sách, Sở Lao động - yêu thương binh cùng Xã hội thẩm định, trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

Bước 4: Ủy ban dân chúng tỉnh phê duyệt list hỗ trợ; đồng thời chỉ huy thực hiện đưa ra trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hòa hợp không phê duyệt, Ủy ban quần chúng. # tỉnh trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

5.2. Phương pháp thực hiện

- Nộp trực sau đó Trung tâm thương mại dịch vụ việc làm cho thuộc Sở Lao động - yêu quý binh cùng Xã hội nơi fan lao động xong hợp đồng lao động.

- Nộp thẳng hoặc trực con đường qua Cổng thương mại dịch vụ công thức giấc hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm giao hàng hành chủ yếu công tỉnh (Số 01 Lê Lai thành phố Huế)

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 07 tại Phụ lục phát hành kèm theo ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) bản sao có xác nhận hoặc phiên bản sao kèm theo phiên bản chính để so sánh của một trong các các giấy tờ sau:

+ thích hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành các bước theo hòa hợp đồng lao động.

+ đưa ra quyết định thôi việc.

+ thông tin hoặc thỏa thuận hoàn thành hợp đồng lao động.

(3) phiên bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác thực của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo đảm xã hội yêu cầu và bảo hiểm thất nghiệp.

(4) phiên bản sao có xác thực hoặc phiên bản sao kèm theo phiên bản chính nhằm đối chiếu một trong các sách vở và giấy tờ sau: Giấy tờ minh chứng người lao rượu cồn đang sở hữu thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy triệu chứng sinh của trẻ em em; Giấy ghi nhận nuôi nhỏ nuôi; quyết định giao, nhận chăm lo thay thế trẻ nhỏ của cơ quan có thẩm quyền đối với người lao rượu cồn đang mang thai; tín đồ lao động đang nuôi con đẻ hoặc nhỏ nuôi hoặc chăm lo thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

- con số hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5.5. Đối tượng tiến hành

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi liên tục hoặc chi đầu tư chi tiêu và bỏ ra thường xuyên, đại lý giáo dụcdân lập, tứ thục ở cấp giáo dục đào tạo mầm non, mẫu mã giáo, đái học, trung học tập cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và công việc phải dừng vận động theo yêu mong của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền để phòng, phòng dịch COVID-19 trong thời hạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

5.6. Phòng ban giải quyết: Trung tâm dịch vụ thương mại việc làm, Sở Lao cồn - yêu mến binh cùng Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

5.7. Hiệu quả thực hiện: Phê duyệt danh sách hỗ trợ.

5.8. Phí, lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu mã tờ khai

Mẫu số 07: Đề nghị hỗ trợ của người lao động dứt hợp đồng lao rượu cồn không đủ điều kiện hưởng trợ cung cấp thất nghiệp.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đang tham gia bảo đảm xã hội yêu cầu tại tháng gần kề trước thời điểm người lao động dứt hợp đồng lao động.

- ngừng hợp đồng lao rượu cồn trong thời hạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi xong ngày 31 mon 12 năm 2021 tuy vậy không đủ đk hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường vừa lòng sau đây:

+ fan lao động đối kháng phương ngừng hợp đồng lao đụng trái pháp luật.

+ hưởng lương hưu, trợ cung cấp mất sức lao động hằng tháng.

5.11. Căn cứ pháp lý

Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cập nhật về tên gọi, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu, đk thực hiện, tên mẫu đơn, tờ khai với căn cứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính.

6. Giấy tờ thủ tục “Hỗ trợ hộ khiếp doanh chạm chán khó khăn bởi đại dịch COVID-19”

6.1. Trình từ thực hiện

Bước 1: Hộ marketing gửi hồ sơ mang đến Ủy ban nhân dân cung cấp xã địa điểm có vị trí kinh doanh. Thời hạn chào đón hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 mon 01 năm 2022;

Bước 2. Trong 03 ngày làm cho việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về câu hỏi tạm chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi chi cục Thuế;

Bước 3: trong 02 ngày làm cho việc, chi cục Thuế chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan tương quan thẩm định, nhờ cất hộ Ủy ban nhân dân cung cấp huyện tổng hợp;

Bước 4: vào 02 ngày làm cho việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban dân chúng tỉnh qua Sở Lao đụng – yêu thương binh cùng Xã hội (Trung trung tâm Phục hành chủ yếu công tỉnh).

Bước 5: trong 01 ngày làm cho việc, Sở Lao động, yêu đương binh và Xã hội đánh giá danh sách và trình ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đầu tư hỗ trợ; vào 01 ngày làm việc, Ủy ban dân chúng tỉnh phát hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện nay hỗ trợ. Trường hòa hợp không hỗ trợ, Ủy ban quần chúng tỉnh thông tin bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

6.2. Phương pháp thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thương mại dịch vụ công tỉnh giấc hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận Tiếp nhận với Trả kết quả hiện đại cấp cho xã; Trung trung ương Hành bao gồm công cấp cho huyện; Trung tâm giao hàng hành chính công tỉnh giấc (Số 01 Lê Lai tp Huế)

6.3. Thành phần, con số hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

Đề nghị cung cấp theo mẫu mã số 11 trên Phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

­- số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày có tác dụng việc

6.5. Đối tượng thực hiện: Hộ sale có đủ đk theo quy định.

6.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp cho xã, chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, Sở Lao động, yêu mến binh và Xã hội, Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

6.7. Tác dụng thực hiện: Phê duyệt danh sách và kinh phí đầu tư hỗ trợ.

6.8. Phí, lệ phí: Không.

6.9. Tên chủng loại đơn, mẫu mã tờ khai

Mẫu số 11: Đề nghị cung ứng kinh doanh gặp mặt khó khăn vày dịch COVID-19.

6.10. Yêu thương cầu, điều kiện thực hiện

Hộ kinh doanh được cung ứng khi bao gồm đủ các điều khiếu nại sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

- cần dừng hoạt động từ 15 ngày tiếp tục trở lên trong thời hạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 mang lại ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu ước của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền nhằm phòng, phòng dịch COVID-19.

6.11. địa thế căn cứ pháp lý

Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung về thương hiệu gọi, trình từ thực hiện, thành phần hồ nước sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết, yêu cầu, điều kiện thực hiện, chủng loại đơn, tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

7. Thủ tục “Hỗ trợ người tiêu dùng lao động vay vốn ngân hàng để trả lương hoàn thành việc, trả lương phục sinh sản xuất vì chưng đại dịch COVID-19”

7.1. Trình từ thực hiện

Bước 1: người tiêu dùng lao động ý kiến đề xuất cơ quan bảo hiểm xã hội xác thực danh sách tín đồ lao cồn đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được danh sách, cơ quan bảo đảm xã hội chứng thực việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, làm căn cứ để Ngân hàng chế độ xã hội mang lại vay.

Người áp dụng lao rượu cồn tự kê khai, lập danh sách, phụ trách trước luật pháp về tính chủ yếu xác, trung thực so với số lao động chấm dứt việc, số lao động thao tác làm việc theo hòa hợp đồng đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; hồi sinh sản xuất khiếp doanh, trả lương cho những người lao động; có trách nhiệm hoàn trả vốn vay mượn đầy đủ, đúng hạn mang lại Ngân hàng chế độ xã hội và thỏa mãn nhu cầu điều kiện vay vốn theo qui định tại Điều 38 đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Bước 2: người sử dụng lao hễ gửi hồ nước sơ đề nghị vay vốn đến Ngân hàng cơ chế xã hội vị trí đặt trụ sở hoặc bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc chỗ cư trú so với hộ kinh doanh, cá nhân.Thời hạn mừng đón hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25 mon 3 năm 2022.

Bước 3: vào 04 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhận được không thiếu hồ sơ kiến nghị vay vốn của người tiêu dùng lao động, Ngân hàng chế độ xã hội phê duyệt mang lại vay. Ngôi trường hợp quán triệt vay thì thông tin bằng văn bản nêu rõ tại sao đến người tiêu dùng lao động.

Bước 4: trong 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận tái cấp cho vốn, Ngân hàng cơ chế xã hội thực hiện giải ngân đến người tiêu dùng lao động.

7.2. Phương pháp thực hiện

Thực hiện theo một trong các bề ngoài sau:

- Nộp trực sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội, Ngân hàng cơ chế xã hội.

- Nộp trực tuyến.

- Nộp qua dịch vụ thương mại bưu bao gồm công ích.

7.3. Thành phần, con số hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Giấy ý kiến đề nghị vay vốn theo mẫu mã 12a, 12b, 12c trên Phụ lục ban hành kèm theo ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) list người lao cồn đang tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu mã 13a,13b,13c trên Phụ lục ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(3) bạn dạng sao có xác nhận hoặc bạn dạng sao kèm theo phiên bản chính để đối chiếu 1 trong các các sách vở và giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký hợp tác xã/hộ tởm doanh; Quyết định thành lập của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền (nếu có); giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề marketing có điều kiện hoặc lao lý có quy định); giấy tờ đầu tư/Giấy hội chứng nhận đầu tư chi tiêu (đối với doanh nghiệp lớn được thành lập và hoạt động bởi nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài).

(4) Giấy ủy quyền (nếu có).

(5) bản sao văn bản về việc người tiêu dùng lao động phải tạm dừng chuyển động do yêu ước của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời hạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi xong ngày 31 mon 3 năm 2022 (đối với vay vốn trả lương phục sinh sản xuất, khiếp doanh).

(6) phương pháp hoặc kế hoạch hồi phục sản xuất, sale đối với đối tượng quy định trên khoản 2 Điều 38 đưa ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(7) bản sao thông tin quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 38 ra quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm cho việc.

7.5. Đối tượng thực hiện: Người áp dụng lao động gồm đủ các điều khiếu nại theo quy định.

7.6. Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội.

7.7. Tác dụng thực hiện: Phê duyệt mang đến vay.

7.8. Phí, lệ phí: Không.

7.9. Tên chủng loại đơn, mẫu tờ khai

- mẫu số 12a: Đề nghị vay vốn ngân hàng trả lương chấm dứt việc cho người lao động;

- mẫu mã số 12b: Đề nghị vay vốn ngân hàng trả lương hồi phục sản xuất (áp dụng so với người áp dụng lao rượu cồn phải tạm ngưng hoạt động);

- mẫu mã số 12c: Đề nghị vay vốn ngân hàng trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng so với người áp dụng lao động chuyển động trong nghành vận tải, mặt hàng không, du lịch, thương mại dịch vụ lưu trú và đưa fan lao rượu cồn Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo vừa lòng đồng);

- mẫu mã số 13a: danh sách người lao hễ bị xong xuôi việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;

- chủng loại số 13b: list người lao đụng được người tiêu dùng lao động đề nghị vay vốn để trả lương hồi sinh sản xuất (áp dụng so với người áp dụng lao động phải tạm ngưng hoạt động);

- mẫu mã số 13c: danh sách người lao rượu cồn được người tiêu dùng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục sinh sản xuất (áp dụng so với người áp dụng lao động chuyển động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, thương mại dịch vụ lưu trú cùng đưa tín đồ lao đụng Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo đúng theo đồng).

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1) người tiêu dùng lao cồn được vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc khi gồm đủ các điều khiếu nại sau:

- Có fan lao động thao tác theo đúng theo đồng vẫn tham gia bảo hiểm xã hội buộc phải đến tháng ngay cạnh trước thời điểm người lao động xong việc, phải kết thúc việc tự 15 ngày tiếp tục trở lên theo dụng cụ khoản 3 Điều 99 Bộ công cụ Lao rượu cồn trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- không tồn tại nợ xấu tại tổ chức triển khai tín dụng và trụ sở ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề xuất vay vốn.

2) người sử dụng lao hễ được vay vốn trả lương cho những người lao hễ để hồi phục sản xuất, kinh doanh khi có đủ những điều kiện sau:

a) Đối với người tiêu dùng lao động đề nghị tạm dừng vận động do yêu cầu của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền nhằm phòng, phòng dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2022;

- Có người lao động thao tác làm việc theo vừa lòng đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm kiến nghị vay vốn;

- bao gồm phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;

- không tồn tại nợ xấu tại những tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế tại thời điểm ý kiến đề xuất vay vốn.

b) Đối với người tiêu dùng lao động vận động trong nghành nghề dịch vụ vận tải, mặt hàng không, du lịch, dịch vụ thương mại lưu trú cùng đưa người lao cồn Việt Nam đi làm việc việc ở nước ngoài theo vừa lòng đồng:

- Có tín đồ lao động thao tác làm việc theo phù hợp đồng vẫn tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị đến thời điểm ý kiến đề xuất vay vốn;

- tất cả phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, tởm doanh;

- không tồn tại nợ xấu tại tổ chức tín dụng và bỏ ra nhánh bank nước ngoài, đã xong quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm ý kiến đề nghị vay vốn.

Xem thêm: Sao Của Hàng Và Cột Gọi Là :, Sự Khác Biệt Giữa Hàng Và Cột

7.11. Căn cứ pháp lý

- Bộ mức sử dụng Lao động;

Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cập nhật về thương hiệu gọi, trình trường đoản cú thực hiện, thành phần hồ nước sơ, thời hạn giải quyết, ban ngành giải quyết, yêu cầu, điều kiện thực hiện, mẫu đơn, tờ khai với căn cứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính.