NGỒI ĐÂY THƯƠNG BÓNG THƯƠNG HÌNH

     
vì sao anh ghi nhớ em vậy này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt giờ chiều còn chạm mặt nhau đây, cơ mà đêm sẽ nhớ như vậy! Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển lớn rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển lớn trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm phần ngự hồn anh.<ĐK:> Em ơi! Ngồi đây thương trơn thương hình Ngồi trên đây tơ tưởng riêng rẽ mình, với niềm ao ước vây quanh. Em ơi! Ước gì bản thân là song chim Ước gì mình là sao tối hay là trăng rọi sáng đường hoa. Để anh đưa đón em nhanh chóng chiều bên trên lối đi về không thể thiếu. Trọn đời mình gần mặt nhau, tình yêu thêm sắc đẹp thêm màu. Không còn lo thương nhớ tín đồ yêu.


Bạn đang xem: Ngồi đây thương bóng thương hình


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: 2 Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 9 Môn Ngữ Văn 9 Năm 2021, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 9 Môn Văn

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Chương Trình Hành Động Của Các Ứng Cử Viên Tại Đơn Vị Bầu Cử Số 9

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.