Nguyên nhân hình thành nam

     
Nguyên nhân:- Mạc Đăng Dung đã tàn phá các gia thế đối lập, thâu tóm mọi quyền hành, cương cứng vị như tể tướng.- Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp căn nhà Lê lập ra công ty Mạc (sử cũ gọi là Bắc Triều).- Năm 1533, Nguyễn Kim, một võ quan nhà Lê chạy vào Thanh Hóa, lập một bạn thuộc mẫu dõi bên Lê lên có tác dụng vua, rước danh nghĩa "Phù Lê diệt Mạc" (sử cũ gọi là nam Triều).Hậu quả: quần chúng đói khổ, giang sơn bị chia cắt.
*

Nguyên nhân:- Mạc Đăng Dung đã tàn phá các quyền lực đối lập, tóm gọn mọi quyền hành, cưng cửng vị như tể tướng.- Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp khu nhà ở Lê lập ra đơn vị Mạc (sử cũ call là Bắc Triều).- Năm 1533, Nguyễn Kim, một võ quan đơn vị Lê chạy vào Thanh Hóa, lập một bạn thuộc cái dõi đơn vị Lê lên làm cho vua, mang danh nghĩa "Phù Lê diệt Mạc" (sử cũ gọi là nam Triều).Hậu quả: dân chúng đói khổ, đất nước bị phân tách cắt.