PHẢN ỨNG ĐẶC TRƯNG CỦA HIĐROCACBON KHÔNG NO

     

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây trở ngại nhất cho những em trong vấn đề hiểu cùng ghi nhớ kiến thức. Vì thế Kiến Guru đang biên soạn bài bác Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ một phương pháp đầy đủ, dễ nhớ độc nhất về hiđrocacbon để cung ứng các em.

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon không no

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thông thường có hiđro, hay gặp oxi và nitơ, tiếp đến đến những halogen, lưu lại huỳnh, photpho...

+ links hoá học nhà yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, nhát bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm và không trả toàn, không áp theo một hướng tốt nhất định.

+ số lượng các hợp hóa học hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon không no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần yếu tắc và phương pháp phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho thấy thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết thêm chất hữu cơ đó mang đến chứa cha nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản và dễ dàng nhất (CTĐGN): cho biết tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho thấy thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta có C2H4O2.

Để xác định được phương pháp phân tử cần phải biết thành phần các nguyên tố và trọng lượng mol phân tử của nó.

- so sánh định tính cùng định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Xác định cân nặng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối so với không gian hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không phai hơi: xác định bằng phương pháp nghiệm lạnh hay nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

- công thức cấu tạo:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo như đúng hoá trị cùng theo một máy tự nhất định. Thiết bị tự link đó được điện thoại tư vấn là cấu trúc hoá học.

Sự biến hóa thứ tự tự links đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Phần nhiều nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và kết hợp trực tiếp cùng với nhau chế tác thành rất nhiều mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào nguyên tố phân tử (bản hóa học và số lượng các nguyên tử) và kết cấu hoá học tập (thứ từ liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc điểm hoá học tương tự như nhau tuy thế hơn nhát nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất gồm cùng phương pháp phân tử dẫu vậy khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, gồm 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học tập trong hợp hóa học hữu cơ

- các chất hữu cơ rất có thể có những liên kết đơn, link đôi hay links ba.

- link hiđro là loại links yếu, khiến cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử tất cả độ âm năng lượng điện cao. Loại links này tác động lớn mang lại độ chảy trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của không ít chất.

5. Bội phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là đông đảo hợp chất hữu cơ bao gồm hai yếu tắc là cacbon cùng hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): phương pháp tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ tất cả đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C làm cho nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- bí quyết tính nhanh: 3

- call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính + an.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- đặc điểm vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, phần đông không tan trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- đặc điểm hoá học:

+ bội phản ứng đặc thù của ankan là làm phản ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị thay thế bởi nguyên tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng với ưu tiên núm vào H sinh sống C bậc cao.

+ phản ứng tách: Dưới ánh nắng mặt trời và xúc tác ưa thích hợp, ankan bao gồm phân tử khối bé dại bị tách bóc thành những anken tương ứng.

Xem thêm: Top 3 Đề Thi Môn Sinh Học Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2021 Tải Nhiều, Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Sinh Học Lớp 6 Học Kì 1

+ phản bội ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng đựng phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken gồm đồng phân cấu tạo (mạch C cùng vị trí nối đôi) cùng đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối đôi, soát sổ hoá trị C. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm thay của nguyên tử C có nối đôi khác nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu những nhóm nắm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) tất cả phân tử khối to hơn nằm về cùng phía với nối đôi vẫn là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, đựng nối đôi, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ địa điểm nối song – en.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử gồm một links đôi, trong các số ấy có một links π cùng một links σ.

- tính chất vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, không tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, nhiệt độ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

- đặc thù hoá học tập của anken:

+ phản nghịch ứng đặc là phản bội ứng cùng (vì có link π yếu bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 hình thành ankan tương ứng; cùng với halogen giỏi hợp hóa học halogen hình thành dẫn xuất halogen; cùng với nước hình thành ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ bội nghịch ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử tất cả 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien tất cả 2 nối đôi liên tiếp nhau, ankađien gồm 2 nối đôi cách một nối đối chọi (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi bí quyết nhau nhiều nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có tính chất hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là các hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử cất một nối ba.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt links ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối ba, đánh giá hoá trị C. Lúc số C làm cho nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, đựng nối ba, những nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía ngay gần nối tía nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ địa điểm nối tía – in.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- đặc điểm hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng đúng theo và các ank-1-in thâm nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là đầy đủ hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen bao gồm đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl bên trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa chỉ C trên vòng chính là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ có được đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số sao cho chỉ số nhánh nhỏ tuổi nhất.

+ ví như 2 nhóm thế tại vị trí 1,2 cùng với nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ nếu như 2 nhóm thế tại đoạn 1,3 cùng với nhau, ta call là meta- (m-).

+ nếu như 2 nhóm thế tại phần 1,4 với nhau, ta điện thoại tư vấn là para- (p-).

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo thời gian vững vì bao gồm 3 link đơn đan xen 3 liên kết đôi.

Xem thêm: Chứng Minh Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người (13 Mẫu)

- đặc thù hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá cơ học về hiđrocacbon bên trên đây sẽ giúp đỡ các em nắm rõ kiến thức hoá cơ học và chuẩn bị tốt để học đông đảo chương tiếp theo.