Q là gì trong vật lý

     
k = 9.109Nm2/ C2: thông số tỉ lệq1, quận 2 (đơn vị C): độ khủng điện tích của 2 tích điểmε : hằng số của điện môir (đơn vị m): là khoảng cách của 2 năng lượng điện tích

Công thức đồ vật lý 11 - độ mạnh điện ngôi trường :

Định nghĩa:


Bạn đang xem: Q là gì trong vật lý

*

Nếu q > 0 thì ta bao gồm F cùng phương và thuộc chiều với ENếu q Độ phệ của độ mạnh điện trường: F = |q|. ECường độ điện trường do một tích điểm tạo ra có độ lớn:E = k. (|Q| / ε.r2) (k = 9.109Nm2/ C2)Chiều của độ mạnh điện trường:Nếu Q > 0 thì E hướng xa qNếu Q

Công thức đồ dùng lý 11 - nguyên lý chồng chất điện trường


*

(Trong đó ta có là cường độ điện trường tạo ra bởi những q1, q2, q3... Trên điểm ta xét.)

Trường hợp gồm 2 cường độ điện trường

E1và E2cùng phương cùng hướng với nhau thì: E = E1+ E2E1và E2cùng phương thuộc ngược với nhau thì: E = |E1- E2|E1và E2vuông góc cùng nhau thì:
*

*

2/ cách làm về công cố kỉnh năng điện chũm và hiệu điện thế

Công thức công của lực điện

AMN= q . E . D (Trong kia ta gồm d = s.cos α)

Thế năng: cho 1 điện tích q trên điểm M sống trong điện trường thì:WM= AM= VMq

Điện thế: của 1 điểm M ngơi nghỉ trong năng lượng điện trường thì :VM= WM/ q = AM/ q

Hiệu năng lượng điện thế:UMN= VM VN= AMN/ q

Công thức thiết bị lý 11 - tương tác giữa độ mạnh điện trường cùng hiệu điện thế: U = E.d

3/ công thức vật lý 11 Tụ điện

Công thức năng lượng điện dung của tụ điện

C = Q / U

Trong đó:

C: diện dung của tụ năng lượng điện có đơn vị chức năng là fara (F)Q : điện tích trên tụ điện được đo bằng đơn vị CU : hiệu điện thế giữa nhì đầu của tụ năng lượng điện có đơn vị chức năng là V

Công thức năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện phẳng : C = ε . S / k.4π. D (trong đó S là diện tích s đối diện của 2 phiên bản tụ)

Công thức lúc ghép nối tụ điện
Xem thêm: Hướng Dẫn Theo Dõi Cử Động Thai Nhi Mấy Tuần Thì Đạp Và Nhận Biết Như Thế Nào?

*

Công thức đồ gia dụng lý 11 về tích điện điện ngôi trường của tụ điện

W = ½ Q2/ C = ½ Q.U= ½ C.U2

Năng lượng của tụ điện phẳng:W = (ε. E2/ k. 8π). V (với V = s.d: thể tích không gian giữa hai bạn dạng tụ điện)

Mật độ của năng lượng điện trường:w = W / V = ε. E2/ k. 8π

II/ phương pháp vật lý 11 chương 2

1/ phương pháp vật lý 11 mạch điện

Công thức cường độ cái điện

I = q / t (đơn vị A)

Trong đó: q (đơn vị là C) là năng lượng điện lượng được dịch chuyển sang tiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong thời gian là t

Công thức tính điện năng tiêu thụ:A = U.q = U.I.t (đơn vị là J)

Công thức tính hiệu suất của toàn mạch:P = A / t = U.I (đơn vị W)


Công suất tỏa nhiệt độ : p = Q / t = R . I2= U2/ R = U.I

Công thức tính nhiệt lượng lan ra của đồ dẫn Định lý lẽ Jun len-xơ

Q = R. I2.t (đơn vị J)

Định qui định OHM

I = U / R = > R = U / I

Công thức trong mạch ghép nối các điện trở


Điện trở của dây đồng hóa học và tất cả tiết diện đều

R = p. . L / S

Trong đó:

p: năng lượng điện trở suất của dây dẫnl: chiều nhiều năm của dây dẫnS: tiết diện của dây dẫn

2/ phương pháp nguồn điện

Suất điện hễ của mối cung cấp điện

E = A / q (đơn vị V)

Trong đó:

A (đơn vị là J) là công của lực lạ tạo nên sự di chuyển điện tích thân 2 rất của mối cung cấp điệnq: độ to của năng lượng điện khi di chuyển

Công của nguồn điện: A = q. E = E. I. T

Công suất của nguồn điện:P = A / t = E. I

Hiệu suất nguồn điện:H = U / E = R / (R + r)

Cách lắp bộ nguồn điện

Lắp nối tiếp:

Eb= n. Erb= n.r

Lắp song song:

Eb= Erb= r / n

Lắp hỗn hợp đối xứng (có n dãy và mỗi dáy có m nguồn):

Eb= m. Erb= r . M / n

III/ bí quyết vật lý 11 chương 3

Công thức suất điện động

E = αT. T

(trong đó: αT: hệ số nhiệt điện hễ có đơn vị là K-1hệ số này nhờ vào vào vật tư của cặp nhiệt điện)

Định lý lẽ faraday

Định dụng cụ I: khối lượng của chất được giải phóng ra làm việc điện rất trong quy trình điện phân là:

m = k.q =k.I.t

(trong đó: k: là đại lượng năng lượng điện hoá của hóa học được hóa giải ra sinh hoạt điện cực có đơn vị chức năng kg/C)

Định vẻ ngoài II: khối lượng của chất được giải tỏa ra sinh sống điện cực trong quy trình điện phân:

M = A.q / F.n = A.I.t / F.n

Trong đó:

F = 96.500C/mol chính là số Faraday hằng số của đa số chất.A: là khối lượng mol nguyên tử của chất được giải tỏa ra ở năng lượng điện cực.N: là hoá trị của hóa học được hóa giải ra ở năng lượng điện cực.

IV/ cách làm vật lý 11- chương 4

1/ Lực từ chức năng lên dây dẫn mang chiếc điện

Định pháp luật ampe phép tắc bàn tay trái 1:


F = B.I.l.sinα

Trong đó:

B: chạm màn hình từ có đơn vị chức năng là TI: cường độ chiếc điện qua dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều nhiều năm của dây dẫn, đơn vị mα : là góc hợp vị B và l

Lực Lorentz quy tắc bàn tay trái 2:

f = q.v.B.sinα

Trong đó:

q: năng lượng điện hạt có điện, đơn vị Cv: gia tốc hạt với điện, đơn vị m/sB: từ trường sóng ngắn ở địa điểm hạt có điện chuyển động, đơn vị chức năng Tα : là góc hợp bởi vì B với v

Lực shop của 2 cái điện tuy vậy song

F = 2.10-7. I1.I2.l / r

Trong đó:

I1.I2: cường độ mẫu điện qua 2 dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều dài của dây dẫn tính lực tương tác, đơn vị chức năng mr : khoảng cách của 2 dây dẫn

2/ cách làm vật lý 11 - cảm ứng từ của chiếc điện

Quy tắc bàn tay cần 1 dây dẫn thẳng


B = 2π.10-7. I / r(trong đó: r là khoảng cách từ chiếc điện cho đến điểm khảo sát, đơn vị m)

Quy tắc bàn tay buộc phải 2 vòng dây tròn

B = 4π.10-7. N. I / R

Trong đó:

R: bán kính vòng dây, đơn vị chức năng mN: số lượng vòng dây, đơn vị vòng

Quy tắc bàn tay bắt buộc 3 ống dây hình trụ

B = 4π.10-7. N. I / l

Trong đó:

l: chiều nhiều năm ống dây, đơn vị mN: số lượng vòng dây, đơn vị vòng

3/ sóng ngắn từ trường của loại điện

Độ lớn:

n = N / l : số vòng dây trên 1m

Từ trường của rất nhiều dòng điện


Nếu B1và B2cùng phương thuộc hướng nhau thì B = B1+ B2Nếu B1và B2cùng phương ngước phía nhau thì B = |B1+ B2|Nếu B1và B2vuông góc cùng nhau thì


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghi Sổ Chi Tiết Công Nợ Phải Thu, Sổ Chi Tiết Công Nợ Phải Thu

Chuyển rượu cồn của hạt sở hữu điện trong từ trường sóng ngắn đều

Công thức nửa đường kính quỹ đạo : R = mv / qB

Công thức chu kỳ: T = 2 π .R / v

V/ công thức vật lý 11 Chương 5

1/ từ thông

Φ= B.S.cosα (đơn vị Wb)

Từ thông riêng của mạch: Φ = L.i

Suất điện rượu cồn cảm ứng

ec= - Φ / t (đơn vị V)

Trong đó

Φ : độ thay đổi thiên của tự thôngt: thời hạn từ thông thay đổi thiên / t: là vận tốc biến thiên của từ bỏ thông

2/ Độ tự cảm của ống dây

Độ tự cảm: L = 4π.10-7. N2. S / l (đơn vị H)

Trong đó:

N: số vòng dây, đơn vị chức năng vòngS: máu diện của ống dây, đơn vị ml: chiều lâu năm của ống dây, đơn vị chức năng m

Suất điện đụng tự cảm:


etc= - L. I / t

Trong đó:

L: hệ số tự cảm, đơn vị chức năng Vi : độ thay đổi thiên của cường độ dòng điệnt: thời gian cường độ loại điện vươn lên là thiêni / t: là tốc độ biến thiên của cường độ loại điện

3/ năng lượng từ trường:

W = ½ L.i2(đơn vị J)

VI/ công thức vật lý 11 chương 6

Định hiện tượng khúc xạ ánh sáng

n1. Sini = n2. Sinr => sini / sinr = n2/ n1= n21

Công thức tinh chiết tỉ đối

n21= n2/ n1n12= 1 / n21

Công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần:Sin igh= n2/ n1

Điều kiện bao gồm phản xạ toàn phần:n2> n1và i > igh

VII/ công thức vật lý 11 chương 7

1/ phương pháp vật lý 11- Lăng kính

Sini1= n. Sinr1và sini2= n. Sinr2

Ta có: A = r1+ r2và D = r1+ r2 A

Trường thích hợp góc i, A nhỏ ta có: i1= n.r1và i2= n.r2thì A = r1+ r2và D = (n 1). A

2/ phương pháp vật lý 11 - Thấu kính

Độ tụ của thấu kính

D = 1 / f = (n - 1) (1 / R1+ 1 / R2)

Trong đó:

D : độ tụ của thấu kính (đơn vị dp)f: tiêu cự của thâu kính (đơn vị m)R1; R2: buôn bán kính của những mặt cong (đơn vị m)n : chiết suất của chất làm kính.

Đối với thấu kính hội tụ thì f > 0 và D > 0

Đối cùng với thấu kính phân kỳ thì f > 0 với D > 0

Vị trí ảnh của thấu kính

1 / f = 1/d + 1/d => f = d.d / (d + d) => d = d.f / (d - f) => d = d.f / (d - f)

Nếu đồ dùng thật thì d > 0 cùng vật đứng trước kínhNếu trang bị ảo thì d Nếu ảnh thật thì d > 0 cùng vật lép vế kínhNếu ảnh ảo thì d

Chỉ số cường điệu của ảnh