Quan hệ vào ngày thứ 5 của chu kỳ

     

Việc nắm vững chu kỳ ghê nguyệt an toàn sẽ giúp chị em xác định đúng chuẩn vòng kinh và ngày rụng trứng. Từ bỏ đó, tính được ngày thụ thai và nên tránh thai an toàn.

Đề cập mang lại chủ đề này,