READING UNIT 1 LỚP 11 TRANG 10

     

Bài viết phía dẫn bí quyết học và phương pháp giải bài tập của phần reading về công ty đề công việc tương lai, một công ty điểm rất đáng để quan trung tâm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ với tham khảo gợi ý giải bài xích tập bên dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quen admire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hút benefit (n)<"benifit>lợi ích give-and-take (n) sự nhường nhịn nhịn

II. Kết cấu cần giữ ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Trả lời giải bài bác tập

1. Before you read:

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What bởi you think of the friend in the poem?" (Làm bài toán theo cặp. Thực hành đọc bài xích thơ nghỉ ngơi trang tiếp theo sau và thảo luận câu hỏi: bạn nghĩ gì về người các bạn trong bài thơ”.) 

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn bao gồm một tín đồ bạn)

When you"re down và troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Reading unit 1 lớp 11 trang 10

Close your eyes and think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just call out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, khổng lồ see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to vì chưng is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn nên sự quan tâm

Và chẳng có gì chính xác cả

Hãy nhắm mắt cùng nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến bên bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm khuất tất nhất nơi bạn:

Chi buộc phải gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi chỗ nào mà

Tôi sẽ chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả số đông ai bạn phải là call tên tôi

Thì tôi sẽ chạy đến bên bạn

Vì bạn còn tồn tại một tín đồ bạn.

2. While you read:

Read the passage the vì the tasks that follow. (Hãy gọi đoạn văn này với làm các bài tập theo sau.)

Dưới đấy là nội dung bài bác đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem lớn be incapable of it. For a friendship to lớn be close và lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first unique is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, và no friendship can last lone which is all give on one side & all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vị not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vì not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Xem thêm: Mẫu Giấy Cam Kết Trả Nợ Và Xác Nhận Công Nợ Hợp Pháp, Giấy Cam Kết Trả Nợ

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits và pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ/ nhiều từ ham mê hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious 

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to lớn be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, and a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started to get……suspicious…….when she told him that she had been to lớn Britain for many times.

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage? (Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt tương thích nhất các ý tưởng của đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để có một tình các bạn chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends & acquaintances

-> chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first unique for true friendship & what does it tell you?(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thật là gì với nó bao gồm thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn sống động là tính không ích kỉ. Nó cho ta biết rằng một người chỉ biết để ý đến lợi ích và cảm nghĩ của riêng biệt mình ko thể là 1 trong người các bạn thực sự được.)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người dân hay biến đổi và không kiên định không thể gồm tình chúng ta thật sự?)

—> Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những tín đồ hay biến đổi và không kiên định không thể bao gồm tình bạn thật sự chính vì họ hăng hái theo xua đuổi một sở thích, tuy vậy chẳng bao thọ họ cảm thấy chán nó và bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một số kim chỉ nam mới như thế nào đó.)

3. What is the third chất lượng for true friendship & what does it tell you?( Phẩm chất thứ tía của tình bạn sống động là ai cùng nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal khổng lồ each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ tía của tình bạn sống động là lòng trung thành. Nó cho ta biết rằng hai người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, cùng họ phải ghi nhận nhau vượt tường tận mang lại nỗi không có điều gì nghi vấn giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải tất cả sự tin yêu lẫn nhau giữa hai tín đồ bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants khổng lồ feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin yêu lẫn nhau thân hai fan bạn vì họ mong muốn cảm thấy an ninh khi kể cho những người kia nghe những kín thầm bí mật của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người dân nhiều chuyện thiết yếu kết các bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Soạn Văn Đặc Điểm Chung Của Văn Nghị Luận (Ngắn Nhất), Please Wait

(Những người nhiều chuyện cần yếu kết bạn được bền lâu vì họ cần yếu giữ bí mật chuyện của mình hoặc của fan khác.}

6. What is the last quality for true friendship và what does it tell you? (Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thật là gì và nó gồm thể cho mình biết điều gì?)

—> The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn sống động là sự cảm thông. Nó cho ta hiểu được để biến hóa một người bạn thật sự, bạn phải cảm thông với các bạn của mình, sinh hoạt đâu không tồn tại sự thông cảm lẫn nhau giữa bạn bè, thì ở đó sẽ không có tình bạn chân thật.)