Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8

     

Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra biên soạn.Sách tất cả 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, phản Ứng Hóa Học, Mol Và đo lường và thống kê Hóa Học, Oxi – không gian , Hidro – Nước cùng Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 :

Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – hóa học 8Bài 3. Bài thực hành 1Bài 4. Nguyên tử – chất hóa học 8Bài 5. Nguyên tố hóa học – hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành thực tế 2Bài 8. Bài luyện tập 1 – chất hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – hóa học 8Bài 11. Bài rèn luyện 2Đề chất vấn 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến hóa chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định khí cụ bảo toàn trọng lượng – chất hóa học 8Bài 16. Phương trình chất hóa học – chất hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – hóa học 8Bài 19. Biến đổi giữa trọng lượng thể tích với lượng chấtBài 20. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo bí quyết hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 8


Xem thêm: Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Trang 77, Toán Lớp 5 Trang 77 Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm

Bài luyện tập 4Đề đánh giá 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 8Đề bình chọn học kì 1 – hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc điểm của oxiBài 25. Sự thoái hóa – phản bội ứng hóa hòa hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – bội nghịch ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – chất hóa học 8Bài 30. Bài thực hành thực tế 4Đề bình chọn 15 phút – Chương 4 – hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. đặc điểm – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng oxi hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – làm phản ứng thếBài 34. Bài rèn luyện 6 – chất hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – muối – hóa học 8Bài 38. Bài rèn luyện 7Bài 39. Bài thực hành 6Đề bình chọn 15 phút – Chương 5 – hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 8


Xem thêm: Top 15 Bài Văn Tả Lễ Hội Quê Em Hay Nhất (13 Mẫu), Top 15 Bài Văn Kể Về Lễ Hội Lớp 3 Ngắn Gọn

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ rã của một chất trong nước – chất hóa học 8Bài 42. độ đậm đặc dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài rèn luyện 8 – hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – hóa học 8Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 8Đề đánh giá học kì 2 – chất hóa học 8