Sự tích phật diêu trì địa mẫu

     

18 mon 7 hàng năm là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô cực Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim mẫu - Phật chủng loại Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim chủng loại - Phật mẫu mã Diêu Trì có ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kim chủng loại - Phật chủng loại Diêu Trì như vậy nào? .... Hãy cùng huali.vn tìm kiếm hiểu


*

Phật mẫu Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là tự nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, tức là Đức Phật mẫu mã chưởng quản lí Kim Bàn khu vực Diêu Trì Cung. Kim Bàn giỏi Kim bể là địa điểm Đức Phật mẫu mã chứa những nguyên chất để tạo nên chơn thần mang lại vạn linh.Bạn sẽ xem: Sự tích chị em diêu trì kim mẫu

Kim: - Vàng, vua loại kim. - color vàng. - Quí báu như vàng. - chi phí bạc. Mẫu: Mẹ.

Bạn đang xem: Sự tích phật diêu trì địa mẫu

Kim mẫu mã là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại từ Mẫu vị trí cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim mẫu là Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung.

* Phật mẫu mã Diêu Trì là Đức Phật mẫu mã ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai thương hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, tức là ngọc diêu, một thứ đá quí báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì nghĩa là ao nước, giỏi là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại có nghĩa là : Ao hay hồ nước, trong đó có tương đối nhiều ngọc quí báu. Đây tức là một cảnh trí, một cung điện, sinh sống trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới giữa nước An Độ cùng nước Trung Hoa, điện thoại tư vấn tên núi là Côn Lôn. Ai bao gồm coi truyện thần tiên thì biết đó là nơi Ngọc Đế ngự và những vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng tức là các loại kim, như bạc, đồng, chì, fe . . .thuộc về Tây phương. Theo chén quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, nhưng mà Đoài là Âm kim.Chữ mẫu mã là mẹ, là công ty tể, thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức ghê nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", nghĩa là chừng Đạo có hình, gồm tên, Nó là người mẹ sanh muôn vật.

Người ta thường đọc chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người lũ bà sinh con, nên gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu mã là Bà Tây vương Mẫu.

Theo giấy tờ của tín đồ Trung Hoa, Ngài là 1 trong vị Thần Tiên tự đời xưa, xa xăm.

Tây Vương chủng loại cũng là một trong những vị ban thuốc trường sanh. Ngài trở thành một vị công ty tể vườn cửa đào,. Ơ cõi trên trời, và làm chủ các vị thần tiên cõi đó, có khác rộng cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sinh sống lâu với hưởng khôn cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn Tây Vương mẫu mã ở trên chót núi Côn Lôn – như tôi đã nói sống trên. Ngài sinh hoạt trong lầu các bằng ngọc, có 9 từng huyền thất và bình thường quanh có vách thành bởi vàng.

Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, mặt trái gồm ao Diêu Trì, mặt mặt gồm sông Huờn Túy. Bên dưới chơn gồm 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không tồn tại tiên xa ( xe nhờ vào bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì cần thiết nào đi cho đó được.

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu mã là Vô cực Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam cực đã bao gồm giải các lần.

Tam cực nghĩa là cha ngôi rất cao cả, điện thoại tư vấn là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô cực là gì?

Vô cực nghĩa là rất vô, trong đó cực kỳ trống không, chẳng gồm gì khác biệt hơn nó nữa, tạo ra những sự trở ngại đến Nó, nên người ta gọi là Khí hồn nhiên. Tuy nhiên mà Nó đủ các đức tính tiềm tàng, còn kín đáo đáo, ẩn núp, tương tự như con gà còn trong trứng gà, chưa xuất hiện lộ mẫu thiết kế mà ta hoàn toàn có thể thấy được. Cũng như trong một hột như là lúa, tuy ta chưa thấy cây lúa, mà trong các số đó có đủ sinh lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức tởm gọi loại đó là: "Đạo tự lỗi vô sinh nhứt khí", tức là từ trong Đạo hư vô nhưng mà sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có tía phương diện giỏi là cha ngôi, nhưng ngôi đồ vật nhứt call là Vô cực.

2)- Thái cực là gì?

Thái cực nghĩa là cực thái xuất xắc là rất đại. Từ trong Vô rất là ngôi thiết bị nhứt lại có một điểm khí dương vạc sanh. Hễ khí động phát sanh có nghĩa là khí dương, thì phần tịnh còn sót lại là khí âm. Vì vậy Kinh Dịch nói : " Thái cực sanh lưỡng nghi" , tức thị Thái cực sanh ra khí âm cùng khí dương. Đạo Đức tởm gọi là 1 trong những sanh ra hai. Đây là ngôi đồ vật nhì của Nhứt khí, nhưng ngôi thứ nhì call là Thái cực.

3)- Hoàng cực là gì?

Hoàng nghĩa là ông vua. Rất là rất cao như nói trên. Cũng hotline là Nhơn cực hay là chiếc phần tinh thần, phần trọng điểm linh cực cao, chẳng đề xuất ở trong vua chúa nhưng mà thôi, như tín đồ xưa gọi , cơ mà ở trong tất cả mỗi bé người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta hoàn toàn có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái rất (thèse) sinh ra âm dương, mới có hai bên kha khá (anti thèse), còn Hoàng cực, đây có nghĩa là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói bao gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm dương tương hiệp, thì làm sao sanh hóa được ! bắt buộc Kinh Đạo Đức nói: "Hai sinh ba", là âm dương hiệp sanh ra Hoàng cực.

Vậy thì ba ngôi chỉ bao gồm Nhứt khí, mà lại mỗi ngôi đều có một vai tuồng riêng biệt, chẳng như là nhau mà luôn luôn luôn bổ túc cho nhau. Tuy phân bố thời kỳ mang lại dễ hiểu, kỳ thiệt là ba ngôi cùng đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn đang còn một vai tuồng đặc biệt, ở trong về ngôi Vô cực, yêu cầu lấy hiệu là: Vô rất Từ Tôn. Nghĩa là Ngài thay mặt cho ngôi trang bị nhứt là ngôi Vô cực.

Sao gọi là tự Tôn ?

"Từ" là nhân từ, trường đoản cú bi, bao gồm lòng thương xót, độ dẫn tất cả chúng sanh. Như theo nạm gian, người mẹ thuơng con một phương pháp diệu hiền nên người ta gọi là từ bỏ mẫu, từ bỏ thân. Trái lại, so với cha, thì cần sử dụng chữ nghiêm, nghĩa là nghiêm minh, nên người ta gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực khôn xiết mực tôn nghiêm. Hoặc gọi là Thiên tôn, nghĩa là bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên những từng trời, tốt là bên trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN ghê ( chú thích )

Hồi bắt đầu tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất nắm trị đời trước nhất, Ngài mới sắp xếp ngôi thứ, bởi lẽ tự nhiên Ngài phong bộ quà tặng kèm theo cho mẫu mã đây cho bậc về tối cao tối đại.

Âm Dương nhị khí đủ rồi bắt đầu kết cấu bên nhau hiệp thành thân phối. Nhờ gồm mưa thuận gió hòa, hiệp tác new hóa sinh rất nhiều loài vạn vật. Ấy vậy ai mới bước vào đường đạo đức nghề nghiệp thì đề xuất trì khiếp Địa mẫu này trước hơn không còn mới nhằm mục đích đạo hạnh. Trên thì cầu xin với Hoàng Thiên mừng cuống hỉ xả lỗi lầm cho tất cả chúng sinh. Còn bên dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu vui miệng bảo hộ muôn dân đến đặng thư nhàn trường cửu.

Kể từ bỏ đấy Đất – Trời đã phân minh rồi, chẳng còn mù mịt bất minh như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương mới khắng khít cùng cả nhà chẳng hề tách rã. Thông đồng mọi cả thuộc Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba ánh sáng và bao trùm tất cả Càn Khôn dải ngân hà chẳng sót hướng nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là bốn góc bao gồm trụ. Hiệp với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông nam giới là tám hướng bao vòng xung quanh nơi ngoài gọi là Trời đó. Còn mẫu mã đây, Mẫu rứa thủ trung ương ( trung trọng điểm ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) điện thoại tư vấn rằng đất. Bởi thế cho nên Mẫu bao con đường cho hàng trăm chủng loài từ hồi đời Tiên Thiên độc nhất vô nhị khí, có cách gọi khác là đời cổ xưa dĩ chí đời hậu thiên điện thoại tư vấn là đời hậu lai ác nỗ lực cầu trọng. Còn phu quân chủng loại vốn thật là một vì Đồng Tử trường thọ bất lão, diệu huyền cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn chủng loại đây thì câm song ta kết các bạn cùng nhau rất phải hòa nhã, sách có chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng là Dương, Khí cũng chính là Âm, lúc thuở đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp bắt đầu sinh ra Trời Đất.

Đến chừng sinh sản Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm new hóa hình thành loài người hiền lành chân chính. Chân Khí là mẫu mã đây. Mẫu bắt đầu thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến quay trở về làm chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là tuyệt nhất điểm linh quang quẻ ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp gọi rằng Đấng tạo thành Hóa. Chế tạo Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau mới hóa hiện ra Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy thế chẳng thấy Âm Dương giao phối như phàm phu tục thế nhưng mà bao gồm thật vày Thiên Can với Địa đưa ra thường thường luân chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị chén là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – chi là Âm – Dương đó. Tử với mẫu mã chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Bầu nghén cưu mang như vậy cho đến 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét new đúng quẻ hào đã định, vày trong chén bát Quái có phân chia 8 hướng, mỗi 1 hướng chia ra là 8 quẻ, từng quẻ ra là 6 hào, cộng thông thường lại là 64 quẻ, tẻ ra làm cho 384 hào. Đúng giờ chấp nhận trúc cơ, thì vào thân của Mẫu lộ diện ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân kể ra dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, nhì là Vua Địa Hoàng, cha là Vua Nhân Hoàng, tứ là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua cho đời Vua Phục Hy thì Ngài đã hiểu rõ máy thay đổi ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương và họa ra một chiếc Bát quái ác Tiên Thiên rõ 8 phía trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm được được 5 giống như lúa cùng 6 thứ gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài tìm ra đủ cách để chế tạo thành y phục và những đồ thiết bị dụng cho những người đời yêu cầu dùng, chẳng sót món nào.

Con người mà đặng nạp năng lượng no mặc lành kẻ trường đoản cú 2 đời vương đó. Rồi lưu giữ truyền kiểu mẫu lại mang đến hợp thời tiết và hợp phong thổ.

Phật Địa mẫu phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào thì cũng trong thân mẫu mã mà ra. Chư vị người yêu Tát cũng vậy. Chẳng bao gồm vị làm sao lìa xa ngoài thân mẫu mã này được nữa. Trường hợp họ thoát khỏi thân mẫu rồi họ dựa dẫm ở xứ nào đến được bao giờ. Vì bởi khắp cùng Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã gồm 4 bộ châu bao chùm tất cả các xứ rồi. Thuộc là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 huyết trở chuyển phiên cũng vì chưng Mẫu sinh sản thành. Làm sao sông rạch, hồ, đại dương đâu đâu cũng chẳng ra khỏi thân Mẫu. Thuộc muôn nước 9 Châu cũng vì chưng nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Trải qua những đời vương vãi Đế đại danh chưa có ai ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé nhỏ trong Cung Điện cũng vì nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Khắp trong thiên hạ bao gồm Mẫu Nhạc là 5 danh sơn win cảnh hơn hết. Cùng là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng vày nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Những sắc quần chúng. # trăm họ đâu bao gồm ai lìa thoát ra khỏi thân mẫu mã được. Cùng 5 tương đương lúa 6 thứ gạo cũng vì nơi mẫu vun dưỡng xuất sắc tươi. 72 cảnh thanh lương địa cơ chẳng nên ở kế bên thân mẫu mã này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cỏ cũng do nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Nhỏ người trần gian mà sống đặng trên đây thì cũng nhờ ẩm thực ăn uống vật thực của Mẫu new sống. Đến chừng bị tiêu diệt rồi cũng cần chôn thây cất xác trở vào mình Mẫu. Sách bao gồm chũ rằng: sinh trên thế, tử hườn trên thổ. Tất cả Châu, Quận, Phủ, huyện cũng chẳng rời ra khỏi thân mẫu được. Làm sao am tĩnh, tiệm xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ mang tài liệu với vật chất trong thân thể của mẫu mới tạo sự được vững bền tốt đẹp.

Thánh Thần Tiên hiền lành lớn nhỏ cũng nhờ mẫu phong thưởng bày đặt lớp lang. Còn những chư Phật cơ mà đặng kim thân bất hoại thì cũng dựa vào Mẫu chứng nhận công quả cho new đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của mẫu ban ba hun đúc ra vóc ngọc bản thân vàng của các chư Phật kia. Thật là trân quý hơn toàn bộ chân châu bửu ngọc trong tư phương trời. Thiếu chi bạn ham mong muốn vọng tưởng mang đến chừng kết quả rồi gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn làm sao là phần lớn vàng thoi bạc tình nén, cùng những loại kim khí không giống cũng do nơi mẫu mã sản xuất bắt đầu có.Vậy chúng bé xét lại này mà coi bao gồm còn sót món như thế nào ở không tính thân mẫu này đặng chăng? những nhà vương hầu tiểu nhược quốc nhờ mẫu phong tặng ngay tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế vương đại cường quốc thì cũng nhờ chủng loại sùng tôn cho mới được an tận hưởng thạnh trị lâu dài. Nước nào cơ mà bị giặc giã cưỡng bách lấn lướt cũng vày nơi mẫu mã vận đưa phạt hành bắt đầu có cảnh quan đấu khởi. Vậy mà lại chẳng thấy nước nào biết trọng kính mang đến thân danh của Lão mẫu mã ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, gai thô, … thứ nào cũng do mẫu mã sản xuất. Thuộc là bông, hoa, cây, trái, rau củ cải đủ đồ vật cũng vì nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Những loại chua, ngọt, cay, đắng, vày nơi mẫu mã sản xuất. Thuộc thuốc uống, lúa nạp năng lượng trong 4 mùa cũng vày nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu vày nơi mẫu mã sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vì nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, bầy ông chí những bọn bà, trẻ con đều sinh ra nhiều bệnh bệnh. Bởi thế cho nên Mẫu tạo nên sẵn sàng cả muôn thứ thuốc đề phòng điều trị. Lại cũng đều có hiếm hạng bạn nam phái nữ chẳng ưa sử dụng tửu nhục mỹ vị. Vì thế cho nên Mẫu đã chế tác sẵn nào là dầu, muối, tương, giấm đặng cho chúng nó cần sử dụng cho vừa miệng. Món nào món ấy cũng vị nơi chủng loại sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng bởi vì nơi mẫu mã vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp tất cả. Phật Địa chủng loại than rằng: mẫu đã lao trọng điểm tổn máu với chúng bé đã tận tuyệt rồi. Cần lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào cơ mà tả cho hết được. Vì tình người mẹ thương bé nam nữ, dầu khổ lao nạm mấy mẫu mã cũng chẳng sờn. Sách còn tồn tại chữ: Phụ mẫu mã ái tử bỏ ra tâm, vô sơ bất chí, vậy mà lại chúng nhỏ nỡ lòng nào quên hoàn thành ơn sâu nghĩa cả của bà mẹ cho đành. Vật nạp năng lượng phẩm uống trang sức cân đai gì chủng loại cũng chế tác hóa. Hễ Mẫu tạo ra hóa ra món nào, mẫu hết lòng vun dưỡng trưởng thành món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc mà thôi. Chủng loại cũng hoàn toàn có thể chế đổi thay ra may mắn tài lộc đủ thứ và đủ kiểu cho việc đó con giao thương mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy nhưng chẳng thấy ai nhằm lòng tưởng niệm mang lại Mẫu một giờ đồng hồ coi thử. Bên trên đời chẳng còn sót món làm sao ở ko kể thân Mẫu. Ấy vậy cơ mà loài vạn vật dụng cũng hườn lại một tay Mẫu tạo thành hóa sinh thành toàn bộ không? Nam tế bào nhất tâm thành kính. Nam mô A Di Đà Phật, thật hệt như lời của mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước lúc Mẫu hóa sinh ra bao gồm một vật thô sản mà thôi. Hotline rằng trái Địa cầu. Rồi vị trí quả địa ước ấy mẫu tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu và phẩm thực, dành để cho sáu ngả luân hồi yêu cầu dùng chẳng xuất xắc gì hết được.

Trên đời này chỉ tất cả mình Trời là lớn hơn hết nhưng mà thôi chứ tất cả ai nào nghe biết Mẫu. Chớ như Địa mẫu này sánh cùng Hoàng Thiên cơ cũng đồng một bực đó mà. Khi nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra những loại ngũ cốc đầy đồng đậy ruộng. Tuy nhiên hạt mưa lắng đọng trong sạch sẽ kia rớt xuống khu đất đượm nhuần mát mẻ, vậy cơ mà ai tất cả biết đặng gốc hạt mưa ấy bởi nơi đâu mà ra chăng? Cũng bởi vì hút nước ở trong cốt tủy tinh vị của mẫu đem lên không trung có tác dụng mây, rồi mây ấy bèn đông sánh lại thành giá, giá chỉ ấy gặp một luồng điển quang đãng chiếu diệu vào, ngay tức khắc tan ra rơi xuống đất, vì thế mưa đó. Rồng, con quay tàng hình ẩn dạng bên dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân mẫu mã được. Bởi vậy nên bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thực hành thực tế tất cả. Nếu chủng loại chẳng điều khiển rồng làm cho gió có tác dụng mây, thì lúc nào ai tất cả thấy dragon tự chuyên làm mưa xuống xứ làm sao đặng. Xứ nào mà lại chẳng tất cả Rồng, xoay tàng hình ẩn dạng sống dưới, hễ nghe lệnh mẫu mã hô phong hoán vũ ưa thích lịch lôi đình nơi nào, thì Rồng nơi đó hiển thị làm gió có tác dụng mưa liền.

Nhắc tới nói lui nhưng mà nghe, chớ việc nào cũng do chủng loại vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà tín đồ đời tất cả mấy ai để vai trung phong xét đến. Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng bao nhiêu thì để chủng loại chịu. Còn mặc xuất sắc ăn ngon thì chúng nhỏ toại tận hưởng vui cười. Phật chủng loại phát lạc rằng: từ bỏ xưa cho tới nay, Mẫu không hề nhắm mắt. Hễ mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt có tai lớn nạn mập sắp xảy đến cho toàn bộ chúng sinh liền, chẳng đợi tới giờ đồng hồ nhắm mắt làm cho. Nếu mẫu xoay lưng sấp mặt trong chừng một giờ, thì bé cá nghêu to béo trở mình lăn qua một cái nó đang xủ tiêu sạch bách. Trời thì chảy Đất thì rã. Trời Đất đâu tất cả thấy nữa. Trên đời này sẽ thành ra một tràng không thì trống suôn sẻ trống lỏng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải ẩn chứa ngoài Càn Khôn. Còn chư vị tình nhân Tát thì sẽ đào tẩu biệt hình dạng. Như thế nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng sẽ ảnh hưởng diệt đánh tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần sẽ bị tiêu tan chảy rọt, cũng như bị thiêu vào lò bát quái cơ vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận thấy hướng nào đến đặng. Đến chừng đó, hàng trăm chủng loài vật đang tan nát phát triển thành ra như tro vết mờ do bụi kia vậy.

Phật Địa mẫu mã ngự bên trên cõi thượng tầng buổi tối cao huyền hóa và bảo trì nhân sinh, trải nhiệt thành lành siêu quảng đại vậy nên đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền làm MẸ Vạn linh:

Đức Phật mẫu mã là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh, mà Vạn linh thì tất cả đủ chén bát Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cố gắng hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn với Phật hồn.

Nhưng vì sao quyền hành của Đức Phật mẫu lại nhỏ dại hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt Đức Di-Lạc vương Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tuyến đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung láo lếu Nguơn Thượng Thiên , là địa điểm Đức Di-Lạc sẽ thâu pháp, đã xác định nơi ấy. Bần đạo bao gồm tả mà trong lòng còn mờ hồ, do dự tại sao, vị lẽ gì, Đức Phật chủng loại là MẸ mà yêu cầu chịu bên dưới quyền bé là Đức Di-Lạc, trong bụng coi khá bất mãn.

Liền khi ấy, bựa đạo ngó thấy chiếc tướng hình của Đức Phật mẫu mã đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở đằng sau lưng, quì xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bựa đạo hiểu, dầu cho người con ấy bạo dạn mẽ, quyền hành cố nào, mà lại quyền MẸ vẫn chính là quyền MẸ, không nỗ lực gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lịnh của Đức Phật mẫu đặng trị nắm mà thôi."

Cũng trong con đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại thời gian Ngài vào Diêu Trì Cung bái con kiến Đức Phật Mẫu, thấy cái huyền năng vô hạn của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước đang ghé nơi tạo ra Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật mẫu là Diêu Trì Cung.

"Bần đạo nói sơ sài huyền năng vắt nào, mà lại khi họ vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó cùng bề mặt Ngài, ta thấy mặt mẹ ta, sinh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Xấu đạo tưởng ngó thấy bà bầu sanh xấu đạo, tưởng cả thảy cũng phần nhiều ngó thấy bạn mẹ của mình vậy.

Xem thêm: Write A Short Paragraph About Your Favorite Sport /Game (Badminton)

Nếu lấy theo dòng trí học tưởng tượng lần chần con đôi mắt thiêng liêng có chiếu hình mẹ ta chiếu diệu ra không? giỏi là thần kì vô biên của Phật mẫu mã cho họ thấy như vậy.

Bà bà bầu hình hài họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu bên phái cô gái đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam nữ giới cũng vậy, gắng giữ một điều nầy: coi chừng đừng thất hiếu với thân phụ mẹ. Ngày bản thân ngó thấy hình hình ảnh Đức Phật chủng loại thì thấy người mẹ nhơn từ, hiền hậu vô cùng, hạnh phúc mình thừa hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, giả dụ ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét phương diện nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ không còn sức âu sầu đó."

Việc cúng phượng Đức Phật Mẫu bây giờ tạm đặt ở Báo Ân Từ vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng cúng Đức Phật mẫu mã theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật mẫu mã giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế tốt Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua lắp thêm 5 ở trong phòng Hớn (Hán) bên Tàu, gồm hùng tài đại lược, nhưng cũng tương đối tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài tất cả phát nguyện lập một cảnh miếu thật tráng lệ gọi là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Trời Phật. Call là Hoa Điện, do chùa nầy được chạm khắc hình những thứ hoa trên các vật liệu xây dựng, phải mới trông vào thấy như là một trong những Cung Điện toàn bằng hoa.

Ngôi chùa khủng lao rất là xinh đẹp nhất như thế, tuy vậy nhà vua chưa đưa ra quyết định thờ Đấng nào, chỉ để trống, chủ trung tâm là chờ đợi đến chừng nào bên vua phiêu lưu sự huyền diệu hiện tượng lạ ra thì nhà vua mới sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, bên vua tổ chức triển khai một Lễ Khánh thọ Đáo tuế long trọng, Ngài gồm sở vọng ước khẩn thế nào cho gồm Đức Phật mẫu giáng xuống bệnh lễ, yêu cầu nhà vua lập bàn hương thơm án trước sảnh chùa ước khẩn ngày đêm, mà lừng chừng Đức Phật mẫu ngự ở nơi nào và có thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ bao gồm Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà lại trước kia Ông có làm quan liêu trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, vẫn ngồi tịnh, bỗng dưng động tâm, tức thì đoán biết hiểu rõ mọi bài toán của Võ Đế nơi triều đình. Ông ngay tức thì xuống núi, đi mang lại kinh đô, vào triều đình yết loài kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế chạm chán Đông Phương Sóc thì cực kỳ mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe với nói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh lâu Đáo tuế là sở ước Đức Phật chủng loại đến bệnh lễ, mà lừng chừng Đức Phật mẫu ở nơi nào, với nhờ ai đi thỉnh, như mong muốn có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ vào khanh góp trẫm đi thỉnh Đức Phật chủng loại được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- chúa thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc chũm nào, hạ thần cũng mang lại Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng hiệu quả được thuộc chăng là vì lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin hoàng thượng ban chiếu cho Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông dùng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đang đi vào được Diêu Trì Cung chỗ cõi chế tạo Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết loài kiến Đức Phật chủng loại và tâu bày hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật chủng loại cảm rượu cồn và phán:

- Phật mẫu sẽ giáng phàm đêm ngày Trung Thu hội chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽn mang theo 4 Tiên đồng phụ nữ nhạc đờn ngâm bài bác chúc thọ, và khuyến mãi ngay 4 quả Đào Tiên . Lúc Phật mẫu mã đến bao gồm Thanh loan báo tin trước.

Phương Sóc khôn cùng vui mừng, bái tạ Đức Phật Mẫu, rồi cung cấp tốc quay trở lại trần gian, tâu bày các việc cho vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất phấn kích và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là con chim loan color xanh, kia là bé chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để chở Đức Phật chủng loại du hành mọi nơi.

Xin thánh thượng chỉnh trang mang lại long trọng, trang nghiêm, tinh khiết để nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải tạo bàn mùi hương án bên phía trong và bên ngoài, xông hương khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu tiếng Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm mong khẩn.

Xảy thấy một bé chim Thanh loan đáp xuống sảnh Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật mẫu mã cùng Cửu vị Tiên Nương và tư Tiên đồng con gái nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật mẫu mã vào ngự địa điểm Chánh điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu dạy tứ Tiên đồng cô gái nhạc trao tặng kèm cho Hớn Võ Đế 4 trái Đào Tiên với ca ngâm bài xích chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhì tay nâng chiếc dĩa lên để rước lộc (rước 4 quả Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng đàn bà nhạc ấy mang tên là: hứa Phi Yến, An phân phát Trinh, Đổng song Thành cùng Vương Tử Phá.

Sau khi chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương và 4 Tiên đồng con gái nhạc cỡi chim Thanh loan về bên DTC chỗ cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi ghi nhớ hình hình ảnh của Đức Phật mẫu và Chín vị con gái Tiên, cho thợ khéo, tạc hình Đức Phật mẫu mã và Chín vị chị em Tiên địa điểm Hoa Điện nhằm ghi ghi nhớ sự tích và phụng thờ Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được truyền tụng đến ngày nay.

Do đó, chỗ thờ Đức Phật mẫu mã được call là ĐIỆN chớ không call là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng cúng Đức Phật mẫu mã và Cửu vị Tiên Nương chỗ Báo Ân trường đoản cú như sau:

1. đầu tiên là chơn dung Đức Phật chủng loại (ĐPM) cỡi thanh loan, có nghĩa là con chim loan màu sắc xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 đàn bà nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một cái dĩa nâng lên khỏi đầu, bên trên dĩa tất cả 4 trái đào Tiên bởi vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì mặt hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức hùng vĩ Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh miếu cổ tự, hình dáng xưa gọi là Hoa Điện.

Đáng lẽ tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng vị đời Hớn Võ Đế đến thời điểm này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn thông thường Ly trong chén bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, cách qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm chủ soái cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức cao thượng Phẩm đó là chơn linh Hớn phổ biến Ly giáng phàm kỳ nầy, cần tạo hình Đức hùng vĩ Phẩm cầm vào địa điểm Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu hay ngọc Dao, là các loại ngọc khôn cùng quí nghỉ ngơi cõi thiêng liêng.Trì: chiếc ao.Cung: cung điện.

Diêu trì tốt Dao trì là loại ao làm bởi ngọc diêu khu vực cõi thiêng liêng, ở từng Trời vật dụng 9 tạo ra Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện ở kề bên ao Diêu Trì, là vị trí thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ tối 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị kính chào mấy em. Đêm nay Chị đến đặng chỉ mang đến mấy em rõ Diêu Trì Cung là chỗ nào?

Nơi ao Diêu Trì tất cả một đài phát hiện tại Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang đãng của ngôi Thái cực rồi mang Dương quang hiệp với Âm quang đãng mà tạo cho chơn thần mang lại vạn linh trong CKVT.

Phật mẫu mã là Đấng nỗ lực Cơ sinh hóa, núm quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can lấy hiệp cùng với Thập nhị Địa chi mà tạo nên vạn vật. Chỗ Cung Diêu Trì là nơi làm cho chơn thần và thể xác đó vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu ở bên Ao Thất bửu, chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho việc quí giá, còn Diêu là chất hơi kết tụ cơ mà thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương chú ý về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật phê chuẩn về cơ Phổ độ cơ mà Quan Âm người tình Tát là Đấng chũm đầu.

Quan Âm người tình Tát ngự trên cung phái mạnh Hải, ở nhàn nhã động, còn Diêu Trì Cung thì ngơi nghỉ tại chế tạo ra Hóa Thiên.

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Ha Bằng Bao Nhiêu M2? Những Công Thức Tính Đơn Giản Nhất

Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm Quang hiếm hoi gọi là Phong Đô đặng giáo hóa các chơn hồn đã bị lạc nẻo trên tuyến đường trần.