Tìm Hai Số Biết Rằng Nếu Đem Số Thứ Nhất Chia Cho 2, Câu Hỏi Của Trịnh Hồng Nhung

     

Tìm nhì số hiểu được nếu mang số đầu tiên chia cho 2, số thứ hai phân chia cho 2.5 thì đc hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21.3.Bạn đang xem: Tìm nhì số hiểu được nếu đem số trước tiên chia cho 2

Trả lời: số trước tiên là..... Số trang bị hai là....Bạn đang xem: Tìm hai số hiểu được nếu rước số thứ nhất chia đến 2, số thứ hai phân tách cho 2

( giả dụ là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)


*

Gọi số thứ 1 là a; số thứ hai là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số trước tiên là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5


*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100% ko dieu dau

cho mot so co cha chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da mang lại ,viet them chu so 2 vao ben trai so da cho, thi duoc 2 so deu co 4 chu so ma trong vày so ni gap 3 lan so kia. Tim so da cho

Gọi số sản phẩm nhất là a, số thứ hai là bTheo bài xích ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số sản phẩm nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số thứ hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5

Tìm nhị số hiểu được nếu lấy số đầu tiên chia cho 2, số sản phẩm công nghệ hai phân chia cho 2.5 thì được hai tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, câu hỏi của trịnh hồng nhung

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

mk phải gấp góp mk nhé

Tìm nhì số hiểu được đem số thưs nhất phân tách cho 3 ,số máy hai phân chia cho 5 thì đều cân nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 xem xét (nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất phân làn nhau bởi dấu ";")

Câu 8:Cho 3 số tất cả tổng bởi 321,95. Biết nếu lấy số thứ nhất nhân cùng với 3; số sản phẩm công nghệ hai nhân cùng với 4; số thứ cha nhân cùng với 5 thì được 3 công dụng bằng nhau. Search số sản phẩm ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Tìm nhị số hiểu được nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số trang bị hai chia cho 2.5 thì được hai hiệu quả bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Xem thêm: Hiệu Của Hai Số Là 17,8. Biết 6 Lần Số Lớn Hơn 4 Lần Số Bé Là 176,4. Tổng Của Hai Số Đã Cho Là

Trả lời: số đầu tiên là..... Số thiết bị hai là....

Xem thêm: Cường Độ Dòng Điện Được Đo Bằng Dụng Cụ Nào Sau Đây? Đo Cường Độ Dòng Điện Bằng Dụng Cụ Gì

( nếu như là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

tìm nhì số nếu rước số nhất phân chia cho 2 , số thứ hai chia mang đến 2.5 thì hai kết quả bằng nhau , với biết hiệu của chúng 21.3.Tìm số mập , số bé

Câu 1:Tìm nhị số hiểu được nếu rước số đầu tiên chia mang lại 2, số trang bị hai phân chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3.Trả lời: Số trước tiên là ..... Số máy hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Câu 2:

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó kết quả và đúng là số tất cả dạng 39 * 1200Hãy tìm quý hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai và tuổi cha Mai hiện nay biết, 4 năm kia tuổi cha Mai cấp 5 lần tuổi Mai với sau 3 năm nữa tuổi ba Mai vội vàng 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai hiện nay là ... TuổiTuổi ba Mai bây chừ là ... Tuổi

Lớp 6 Toán 2 0

Cho 3 số tất cả tổng bằng 321,95. Biết nếu lấy số trước tiên nhân với 3; số sản phẩm công nghệ hai nhân với 4; số thứ cha nhân với 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau. Tra cứu số trang bị ba.Trả lời: Số thứ cha là.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số tương thích vào vị trí .... Nhé !

Lớp 6 Toán 2 0

Câu 9:Cho 3 số tất cả tổng bởi 321,95. Biết nếu lấy số thứ nhất nhân với 3; số vật dụng hai nhân với 4; số thứ cha nhân với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Search số vật dụng ba.Trả lời: Số thứ cha là.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số thích hợp vào vị trí .... Nhé !

Lớp 6 Toán 0 0

tìm nhị số hiểu được nếu rước số thứ nhất chia mang lại 2;số sản phẩm công nghệ hai phân tách cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số thứ nhất và số máy hai

Lớp 6 Toán 0 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN