Tim Kiem Tai Năng Nhi 2016 Tap 7

     
Excel cho huali.vn 365 Excel mang lại huali.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng LOOKUP, một trong các hàm tra cứu và tham chiếu, khi chúng ta cần xem một hàng hay là một cột và tìm một giá trị từ cùng một vị trí trong hàng tốt cột thứ hai.

Bạn đang xem: Tim kiem tai năng nhi 2016 tap 7

Chẳng hạn, trả sử các bạn biết số phụ tùng đến một phụ tùng ô tô, tuy thế bạn chần chờ giá. Bạn có thể sử dụng hàm LOOKUP để trả về giá trong ô H2 khi chúng ta nhập số phụ tùng ô tô vào ô H1.

*

Sử dụng hàm LOOKUP nhằm tìm tìm một mặt hàng hoặc một cột. Trong ví dụ trên đây, họ tìm kiếm giá trong cột D.


Mẹo: Hãy suy nghĩ một trong những hàm tra cứu new hơn, tùy thuộc vào phiên phiên bản Office bạn đang sử dụng.


Có hai cách để dùng LOOKUP: Dạng Vector và dạng Mảng

Dạng vector

Dạng vector của hàm LOOKUP tìm một giá trị vào phạm vi gồm một hàng hoặc một cột (còn gọi là vector) và trả về một giá trị từ cùng vị trí đó vào phạm vi sản phẩm hai tất cả một hàng hoặc một cột.

Cú pháp

LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, )

Cú pháp dạng vector của hàm LOOKUP có các tham đối sau đây:

lookup_value Bắt buộc. Giá trị mà hàm LOOKUP tìm kiếm trong vector thứ nhất. Lookup_value có thể là số, văn bản, giá trị logic, tên hoặc tham chiếu tới một giá trị.

lookup_vector Bắt buộc. Phạm vi chỉ chứa một hàng hoặc một cột. Giá trị trong lookup_vector có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.


Quan trọng: Các giá trị vào lookup_vector phải được xếp theo thứ tự tăng dần: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm LOOKUP có thể trả về giá trị ko chính xác. Văn bạn dạng chữ hoa với chữ thường tương tự nhau.


result_vector Tùy chọn. Phạm vi chỉ chứa một hàng hay như là 1 cột. Tham đối result_vector phải có cùng kích cỡ với lookup_vector. Nó yêu cầu cùng một kích cỡ.

Chú thích

Nếu hàm LOOKUP ko tìm thấy lookup_value, thì nó sẽ so khớp giá trị lớn nhất trong lookup_vector mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.

Nếu lookup_value nhỏ rộng giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector, thì hàm LOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

Các ví dụ về vector

Bạn rất có thể thử làm những ví dụ sau đây trong trang tính Excel của riêng mình để tò mò cách hoạt động vui chơi của hàm LOOKUP. Trong lấy ví dụ đầu tiên, bạn sẽ có được một bảng tính với dung mạo tương tự như vậy này:

*

Sao chép dữ liệu trong bảng tiếp sau đây và dán vào trang tính Excel mới.

Sao chép dữ liệu này vào cột A

Sao chép dữ liệu này vào cột B

Tần suất

4,14

Màu

màu đỏ

4,19

màu cam

5,17

màu vàng

5,77

màu xanh lục

6,39

màu xanh lam

Tiếp theo, sao chép công thức LOOKUP từ bảng sau đây vào cột D của trang tính.

Sao chép công thức này vào cột D

Đây là cách hoạt động vui chơi của công thức này

Đây là tác dụng mà bạn sẽ thấy

Công thức

=LOOKUP(4.19, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 4,19 trong cột A và trả về giá trị từ cột B vào cùng hàng.

màu cam

=LOOKUP(5.75, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 5,75 vào cột A, khớp với giá trị nhỏ nhất gần nhất (5,17) và trả về giá trị từ cột B vào cùng hàng.

Xem thêm: Trích Chú Chim Bay Không Quay Đầu Ngoảnh Lại, Chú Chim Bay Không Quay Đầu Ngoảnh Lại

màu vàng

=LOOKUP(7.66, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 7,66 trong cột A, khớp với giá trị nhỏ nhất gần nhất (6,39), và trả về giá trị từ cột B trong cùng hàng.

màu xanh lam

=LOOKUP(0, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 0 trong cột A và trả về lỗi vì 0 nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất (4,14) trong cột A.

#N/A

Để những công thức này hiển thị kết quả, bạn có thể cần đề nghị chọn bọn chúng trong trang tính Excel của mình, dấn F2 rồi thừa nhận Enter. Giả dụ cần, hãy điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Biểu mẫu mảng


Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng VLOOKUP hoặc HLOOKUP thay cho dạng mảng. Xem video clip này để biết về VLOOKUPl; có hỗ trợ các ví dụ. Dạng mảng của hàm LOOKUP được cung cấp để cân xứng với các chương trình bảng tính khác, nhưng tác dụng của nó bị hạn chế.


Dạng mảng của hàm LOOKUP tìm kiếm giá trị đã chỉ định vào cột hoặc hàng thứ nhất của mảng và trả về giá trị từ cùng ví trị đó vào cột hoặc hàng cuối cùng của mảng. Hãy dùng dạng này của hàm LOOKUP khi các giá trị mà bạn muốn so khớp nằm trong cột hoặc hàng thứ nhất của mảng.

Cú pháp

LOOKUP(lookup_value, array)

Dạng mảng của hàm LOOKUP có các tham đối sau đây:

lookup_value Bắt buộc. Giá trị mà hàm LOOKUP tìm kiếm trong một mảng. Tham đối lookup_value có thể là số, văn bản, giá trị logic, thương hiệu hoặc tham chiếu tới một giá trị.

Nếu hàm LOOKUP ko tìm thấy giá trị đến tham đối lookup_value, nó sẽ dùng giá trị lớn nhất trong mảng mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng lookup_value.

Nếu giá trị của tham đối lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột hoặc hàng thứ nhất (tùy thuộc vào kích thước mảng), thì hàm LOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

array Bắt buộc. Một phạm vi ô có chứa văn bản, số hoặc giá trị lô ghích mà bạn muốn so sánh với lookup_value.

Dạng mảng của hàm LOOKUP rất giống với hàm HLOOKUP và VLOOKUP. Sự khác biệt là ở chỗ hàm HLOOKUP tìm kiếm giá trị của tham đối lookup_value vào hàng thứ nhất, hàm VLOOKUP tìm kiếm vào cột thứ nhất và hàm LOOKUP tìm kiếm theo kích thước của mảng.

Nếu mảng là một vùng có chiều rộng lớn hơn chiều cao (số cột nhiều rộng số hàng), thì hàm LOOKUP tìm kiếm giá trị của tham đối lookup_value vào hàng thứ nhất.

Nếu mảng có dạng vuông hoặc có chiều cao lớn hơn chiều rộng (số hàng nhiều hơn số cột), thì hàm LOOKUP tìm kiếm trong cột thứ nhất.

Với hàm HLOOKUP và VLOOKUP, bạn có thể chỉ mục xuống và ngang, còn hàm LOOKUP luôn luôn luôn chọn giá trị cuối cùng trong hàng hoặc cột.

Xem thêm: Speaking Unit 5 Lớp 12 Sách Mới, Unit 5 Lớp 12 Skills


Quan trọng: Các giá trị trong mảng phải được sắp theo thứ tự tăng dần: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm LOOKUP có thể trả về giá trị không chính xác. Văn bạn dạng chữ hoa với chữ thường tương đương nhau.