Tóm Tắt Hoá Học 11 Filetype Pdf

     
chất hóa học 11 định hướng Hóa học chất hóa học cơ phiên bản kiến thức và kỹ năng hóa học chất điện ly dung dịch axit Hoá học tập Đại cưng cửng


Bạn đang xem: Tóm tắt hoá học 11 filetype pdf

*
pdf

Lecture General Chemistry I: Module 6 - Dr. Phan trên Huân


*
pdf

Cơ sở kim chỉ nan hóa học - Nhiệt cồn hóa học, rượu cồn hóa học, điện hóa học: Phần 1
Xem thêm: Tính Chất Ba Đường Trung Trực Của Tam Giác Là Gì, Định Nghĩa Đường Trung Trực Của Tam Giác

*
pdf

Cơ sở lý thuyết hóa học - Nhiệt động hóa học, cồn hóa học, điện hóa học: Phần 2


Nội dung

cầm tắt lý thuyếtHóa học tập lớp 11 Tóm tăt lý thuyết hoá học tập 11Chương I :I.SỰ ĐIỆN LIDung dịch.1. Khái niệma. Thí dụ: Hoà tung HCl vào nước thu được hỗn hợp axit HClHoà rã NaCl vào nước thu được dung dịch NaClHoà tan đường vào nước thu được dung dịch nước đường.Hoà tan nóng chảy Ag vào Au thu được dung dịch rắn Ag – AuKhông khí là dung dịch gồm gồm N2,O2,CO2, các khí thảng hoặc ...b. Khài niệm: hỗn hợp là láo hợp đồng điệu của nhì hay những cấu tử (thành phần).2. Màn biểu diễn thành phần hỗn hợp – nồng độ.a. Nồng độ phần trăm: cân nặng chất tung trong 100gam hỗn hợp .C% =mct.100 (1)mddtrong đómct : cân nặng chất tanmdd: cân nặng dung dịchmct = n.M cùng mdd = D.V = mdm + mctb. độ đậm đặc mol/lit: Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch .CM =n(2) ( n số mol hóa học tan , V thể tích dung dịch- lít)Vddc. độ đậm đặc molan: Số mol chất tan gồm trong 1kg dung môi.Cm =n(3) ( n số mol hóa học tan ,mdm trọng lượng dung môi -kg )mdmd. Độ tung : Số gam hóa học tan có thể tan buổi tối đa vào 100g dung môi.Smct.100 (4) (m hối hận lượng hóa học tan ,mdm cân nặng dm -g )mdm3. Tích số tan: Xét cân bằngAnBmnAm+ + mBn- (*)Ta có tích số rã T = n.m.Nếu tích nồng độ các ion tích số rã thì trong dung dịch ban đầu xuất hiện nay kết tủa.- côn trùng liê hệ thân tích số tan cùng độ tung xét thăng bằng (*)T = nn.mm.Sn+mII.Sự năng lượng điện li.1. Chất điện li.Trang 1 Tóm tăt triết lý hoá học 11a. Thí nghiệm: Tính dẫn điện của các nước nguyên chất, hỗn hợp NaCl, hỗn hợp nước đường,dung dịch ancol etylic.* phân tích và lý giải tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ, muối.* phương châm của dung môi nước.b. Khái niệm:+ chất khi tan trong nước chế tác dung dịch dẫn điện được call là hóa học điện li.Thí dụ : các axit, bazơ, muối bột là những chất năng lượng điện li.+ hóa học khi chảy trong nước chế tạo thành hỗn hợp không dẫn năng lượng điện được call là chất không điện li.Thí dụ: mặt đường , rượu, ete...c. Sự năng lượng điện li* quy trình phân li thành những ion khi chất điện li tan trong nước hoặc nóng chảy được gọi là sự điệnli.* Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.* vào ptđl tổng điện tích những cation = tổng năng lượng điện tích các anion* tổng quát :Axit  H+ + anion nơi bắt đầu axit.Bazơ  Cation sắt kẽm kim loại ( hoặc NH4+ ) + OHMuối  Cation kim loại ( hoặc NH4 + ) + anion nơi bắt đầu axitThí dụ :HCl  H+ + ClHCOOHH+ + HCOO-NaOH  Na+ + OHNaCl  Na+ + ClCH3COONaNa+ + CH3COO-2. Độ năng lượng điện li, phân các loại chất năng lượng điện li, hằng số năng lượng điện lia. Độ năng lượng điện li: Độ năng lượng điện li  ( anpha) của chất điện li là tỉ số thân số phân tử phân li thành ion cùng tổngsố phân tử ban đầu.Biểu thức :  n" C "(5)n0 C 0( n" số mol bị phân li thành ion ; no số mol ban đầuC" độ đậm đặc mol/l bị phân li , co nồng độ mol/l ban đầu)Giá trị 0    1 hoặc rất có thể tính theo đơn vị chức năng % ( .100)Độ điện phụ thuộc vào vào các yếu tố :- nồng độ chất tan : tỉ lệ nghịch- ánh nắng mặt trời của dung dịchb. Phân nhiều loại chất điện li: dựa trên độ điện li ta phân thành 2 các loại chất năng lượng điện li+ chất điện li dạn dĩ : Là hóa học khi chảy trong nươc phân li trọn vẹn thành ion.Trang 2 Tóm tăt kim chỉ nan hoá học 11 = 1 với ptđl trình diễn bằng mũi thương hiệu một chiều + hóa học điện li yếu đuối : Là hóa học khi tan trong nước phân li một phần thành ion.0 10H . = 8,3 :Màu hồngd. Cách xác minh độ pH của những dung dịch .Đối với axit mạnh, bazơ mạnh:Nếu mật độ của axit giỏi bazơ khá khủng thì bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước, nếu nồng độ cực kỳ loãng ( 7.Đối với axit yếu, bazơ yếu.Muốn khẳng định pH của hỗn hợp axit yếu hay bazơ yếu hèn ta phải phụ thuộc vào hằng số axit tuyệt hằng sốbazơ cũng tương tự phải chú ý đến sự phân li của nước lúc nồng độ hóa học rất loãng.Công thức tính pH sấp xỉ của một hỗn hợp axit yếupH =11( pKa – lg CM) đối với bazơ yếu ớt : pOH = ( pKb – lg CM)22với pKa = - lgKa cùng pKb = -lgKb .Thí dụ 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1M, biết Ka = 2.10 -5Cách 1:Ta có cân bằng :0,1MxMxMxM(0,1-x)MxMxMCH COO . H  =Ta gồm : Ka =CH3COO- + H+CH3COOH3CH 3COOH giả sử x


Xem thêm: Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận 11 7, Soạn Bài: Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận (Chi Tiết)

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền