Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu

     
nhiều khi tôi muốn bỏ đi thiệt xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như người xa lạ. Người mình bao năm chăn gối. Bây chừ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời phát âm thấu. Tiền thô cháy túi gồm ai phát âm ta?Nhiều khi loại bỏ đi như kẻ không nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Chưa yêu đương, không lần thương lưu giữ một người. Bây chừ tình mang lại với tôi, như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Gồm chăng chỉ với mơ thôi!


Bạn đang xem: Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu


Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Có Sử Dụng Biện Pháp Nghệ Thuật, Top 29 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Siêu Hay

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bài Thơ Dàn Hợp Xướng Mùa Hè (Nguyễn Lãm Thắng), Dàn Hợp Xướng Mùa Hè

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.