UNIT 5 LỚP 8 LANGUAGE FOCUS

     

Task 2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao"s house. Use the words in the box. Say what he should do.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 8 language focus

(Hãy thao tác với bạn em. Chú ý tranh nhà ông Hào và nói xem ông ấv nên làm gì, thực hiện từ mang đến trong khung.)

repair paint cut replant mend

*

Hướng dẫn giải:

- Mr. Hao should repair the roof.

- He should paint the house.

- He should cut the grass.

- He should replant the trees.

- He should mend the door.

Tạm dịch:

- Ông Hào nên thay thế mái nhà.

Xem thêm: Soạn Địa 8 Bài 15 Ngắn Nhất 2022, Địa 8 Bài 15

- Ông ấy đề xuất sơn nhà.

- Ông ấy nên cắt cỏ.

- Ông ấy phải trồng lại cây.

- Ông ấy bắt buộc sửa chiếc cửa.

Bài 3

Task 3. Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson"s commands và requests in her conversation with Tim’s mother.

Xem thêm: Giá Trị Nội Dung Nhân Đạo Trong Bài Ca Ngất Ngưởng, Thương Vợ

(Hãy thao tác với chúng ta em. Mang sử em là bà bầu của Tim, hãy tường thuật phần đông yêu ước và ý kiến đề xuất của cô Jackson trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

Example:

Miss Jackson said:

‘Can you give Tim this dictionary?”

or "Please give Tim this dictionary."

Tim’s mother reported it to Tim:

"Miss Jackson asked me khổng lồ give you this dictionary.”

“Miss Jackson told me to give you this dictionary."

a) “Please wait for me outside my office.’"

b) “Please give Tim his report thẻ for this semester.”

c) “Can you help him with his Spanish pronunciation?"

d) “Can you meet me next week?”


a) "Miss Jackson asked me to wait for her outside her office."

b) "Miss Jackson told me to give you your report card for this semester."

c) "Miss Jackson told me lớn help you with your Spanish pronunciation."

d) "Miss Jackson asked me to lớn meet her next week."

Tạm dịch:

Cô Jackson nói:

a) "Xin hãy ngóng tôi phía bên ngoài văn phòng của tôi."

=> "Cô Jackson yêu thương cầu người mẹ đợi cô ấy ở quanh đó văn phòng."

b) "Chị hãy đưa Tim thẻ report của em ấy mang lại học kỳ này."

=> "Cô Jackson yêu cầu mẹ chuyển cho nhỏ phiếu báo điểm của con trong học tập kỳ này."

c) "Chị hoàn toàn có thể giúp em ấy luyện cách phát âm giờ Tây Ban Nha không?"

=> "Cô Jackson yêu cầu mẹ giúp bé luyện phạt âm giờ Tây Ban Nha."

d) "Chị có thể gặp tôi vào tuần cho tới không?"

=> "Cô Jackson yêu cầu mẹ chạm mặt cô ấy vào tuần tới."

Bài 4

Task 4. Work with a partner. Report Miss Jackson"s advice she gave in her conversation with Tim"s mother.

(Hãy thao tác làm việc với chúng ta em, tường thuật lời khuyên của cô ý Jackson mà cô đưa ra trong cuộc rỉ tai với bà mẹ của Tim.)

Example:

Miss Jackson said:

"Tim should work harder on his Spanish pronunciation. ”

Tim’s mother reported it khổng lồ Tim:

"Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. ”

a) "Tim should spend more time on Spanish pronunciation.’

b) “Tim should practice speaking Spanish every day.”

c) "Tim should listen to Spanish conversations on TV.”

d) "Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”

e) "Tim should use this dictionary to find out how to lớn pronounce Spanish words.”

Hướng dẫn giải:

a) "Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation."

b) “Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day."

c) "Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.”

d) ‘‘Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.”

e) “Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how khổng lồ pronounce Spanish words.”

Tạm dịch:

Cô Jackson nói:

a) "Tim đề nghị dành nhiều thời hạn hơn để luyện phạt âm giờ đồng hồ Tây Ban Nha."

=> "Cô Jackson nói con đề xuất dành nhiều thời gian hơn để luyện vạc âm tiếng Tây Ban Nha."

b) "Tim nên luyện tập nói giờ Tây Ban Nha mỗi ngày."

=> "Cô Jackson nói bé nên luyện tập nói giờ đồng hồ Tây Ban Nha từng ngày."

c) "Tim đề xuất nghe các cuộc hội thoại bởi tiếng Tây Ban Nha trên TV."

=> "Cô Jackson nói con buộc phải nghe những cuộc hội thoại bằng tiếng Tây Ban Nha bên trên TV.”

d) "Tim nên luyện tập đọc to những đoạn văn giờ đồng hồ Tây Ban Nha."

=> "Cô Jackson nói rằng con nên luyện tập đọc to các đoạn văn giờ Tây Ban Nha."

e) "Tim nên áp dụng từ điển này nhằm tìm cách phát âm những từ tiếng Tây Ban Nha."

=> "Cô Jackson nói con đề xuất dùng trường đoản cú điển này nhằm tìm bí quyết phát âm những từ giờ Tây Ban Nha."


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + huali.vn"Ví dụ: "Language focus - Unit 5 trang 52 SGK tiếng Anh 8 huali.vn"