VIẾT PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU

     

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là loại giấy tờ không thể thiếu thốn khi đề xuất làm thủ tục chuyển hộ khẩu, bóc tách hộ khẩu hoặc có bất kỳ sự đổi khác nào khác liên quan đến sổ hộ khẩu. Cùng được điều khoản quy định biểu mẫu ví dụ để fan dân dễ sử dụng và bớt trở ngại trong công tác hành chính.


Khi nào phải dùng phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ quan trọng đặc biệt để cơ sở nhà nước hoàn toàn có thể theo dõi và quản lý nơi cư trú của công dân. Bởi vì vậy, khi gồm sự chuyển đổi về hộ khẩu nhân khẩu, công dân bắt buộc thực hiện thông tin lên cơ quan gồm thẩm quyền.

Tại Thông tứ 36/2014/TT-BCA của cục công an có quy định các trường vừa lòng cần thực hiện biểu mẫu mã phiếu báo đổi khác hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng ký kết thường trú,đăng ký kết tạm trú;Điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Thay đổi nơi đăng ký thường trú, trợ thì trú;Xóa đk thường trú, xóa đăng ký tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm thời trú;Cấp giấy gửi hộ khẩu;Xác nhận trước đây đã đk thường trú;Gia hạn lâm thời trú.

Mẫu phiếu báo đổi khác hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*