Star

     
2.Các cách giải một bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình – chuyển động 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2. Giải bài bác tập nhì vòi nước cùng chảy vào một trong những hồ nước cạn hết (không bao gồm nước) sau 4 giờ đồng hồ thì đầy hồ. Nhưng mà nếu

*

Hai vòi nước cùng chảy vào trong 1 hồ nước khô (không bao gồm nước) sau 4 tiếng thì đầy hồ. Nhưng nếu fan ta mở thứu tự vòi thứ nhất trong 2 giờ, vòi sản phẩm công nghệ hai trong 8 giờ thì hồ đầy nước. Hỏi thời gian làm đầy hồ nếu chỉ mở một vòi vĩnh ?

Hãy điền vào địa điểm trống:

Bước 1: Lập hệ phương trình.

Bạn đang xem: Star

Gọi x (giờ) là thời gian chỉ mở vòi trước tiên làm đầy hồ thì trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được ………. Hồ.

Gọi y (giờ) là thời hạn chỉ mở vòi sản phẩm công nghệ hai làm đầy hồ thì trong một giờ vòi sản phẩm công nghệ hai tung được ………. Hồ.

Xem thêm: Quyết Định 1600/Qđ-Ttg - QuyếT ĐịNh 1600/qđ

Vì nhì vòi thuộc chảy có tác dụng đầy hồ nước trong 4 giờ buộc phải ta có (……left( dfrac1… + dfrac1… ight) = 1)

Vì vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, vòi lắp thêm hai tan trong 8 giờ cũng đầy hồ bắt buộc ta có: (dfrac2x + dfrac…… = 1)

Ta được hệ phương trình (1) (left{ eginarrayl………………….\………………….endarray ight.)

Đặt (a = dfrac1x,b = dfrac1y) thì hệ (1)trở thành

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Suy ra: x = 12 (giờ), y = 6 (giờ)

Bước 3: Kết luận

Vậy…………………………………………………………………………………Quảng cáo

*

Gọi x (giờ) là thời gian chỉ mở vòi đầu tiên làm đầy hồ thì trong một giờ vòi đầu tiên chảy được (dfrac1x) hồ.

Gọi y (giờ) là thời gian chỉ mở vòi sản phẩm công nghệ hai có tác dụng đầy hồ thì trong một giờ vòi vật dụng hai rã được (dfrac1y) hồ.

Xem thêm: Phương Pháp Làm Co Tử Cung Sau Sinh Bao Lâu Thì Tử Cung Co Lại

Vì nhì vòi thuộc chảy làm cho đầy hồ trong 4 giờ yêu cầu ta gồm (4left( dfrac1x + dfrac1y ight) = 1)

Vì vòi trước tiên chảy vào 2 giờ, vòi thứ hai tan trong 8 giờ cũng đầy hồ buộc phải ta có: (dfrac2x + dfrac8.y = 1)

Ta được hệ phương trình (1) (left{ eginarrayl4left( dfrac1x + dfrac1y ight) = 1\dfrac2x + dfrac8y = 1endarray ight.)

Đặt (a = dfrac1x,b = dfrac1y) thì hệ (1)trở thành

(eginarraylleft{ eginarrayl4left( a + b ight) = 1\2a + 8b = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl4a + 4b = 1\2a + 8b = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl4a + 4b = 1\4a + 16b = 2endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayl12b = 1\2a + 8b = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylb = dfrac112\2a + dfrac23 = 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylb = dfrac112\a = dfrac16endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayldfrac1x = dfrac16\dfrac1y = dfrac112endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 6\y = 12endarray ight.endarray)

Suy ra: x = 6 (giờ), y = 12 (giờ)

Bước 3: Kết luận

Vậy trường hợp chỉ mở vòi vĩnh 1 đề xuất 6 giờ để đầy bể, trường hợp chỉ mở vòi 2 đề xuất 12 giờ để đầy bể.